skip to Main Content

Zveřejnění nových impakt faktorů časopisů ČAZV

ČAZV je podle platného Statutu a jednacího řádu ČAZV ze dne 5. prosince 2018 (č. j.: 41226/2018-MZE-14151) odbornou organizací, která zajišťuje vědeckou poradní funkci pro Ministerstvo zemědělství. Základním posláním ČAZV v oblasti její působnosti je trvalé zvyšování vědecké úrovně výzkumné…

Tisková zpráva z jednání nově zřízené komise OEŘSI

Dne 25. 6. 2021 se sešli někteří členové Odboru ekonomiky, řízení, sociologie a informatiky (dále OEŘSI) pod vedením předsedy OEŘSI prof. Ing. Lukáše Čechury, Ph.D., kteří se ve svém odboru zabývají stejnou specializací, a to oblastí strategického managementu lidských zdrojů.…

Třetí ročník literární soutěže ČAZV byl slavnostně vyhlášen. Nejlepší příspěvky si můžete přečíst ve speciálním čísle časopisu „České zemědělství pohledem žáků III“.

Ve čtvrtek 24. 6. 2021 odpoledne byly slavnostně vyhlášeny výsledky třetího ročníku literární soutěže na zemědělská témata, kterou pořádá Česká akademie zemědělských věd (ČAZV).  Ve Velkém sále Domu zemědělské osvěty se sešli mladí autoři a autorky spolu se svými rodiči a…

Zpráva ze zasedání Komise lesnické ekonomiky ČAZV

Ve dnech 24. - 25. 6. 2021 se v kongresovém centru zámku Křtiny konalo zasedání Komise lesnické ekonomiky ČAZV. Programem jednání prvního dne byla tato témata - Informace o činnosti ČAZV a Odboru lesního hospodářství ČAZV, Stav lesnického ekonomického výzkumu,…

Volba předsedy a místopředsedy předsednictva ČAZV

V květnu 2021 po volbě nových předsedů odborů probíhala v období od 17. května až do 31. května nominace na předsedu a místopředsedu předsednictva ČAZV. V rámci tohoto období byly obdrženy řádné nominace na obě funkce. Do funkce předsedy byl…

Zpráva z červnového jednání předsednictva ČAZV

Zasedání předsednictva ČAZV se konalo 17. 6. 2021 ve Velkém sále Domu zemědělské osvěty, Slezská 100/7 Praha 2. Během zasedání proběhly ústní prezentace mladých vědkyň a vědců v rámci soutěže Ceny ministra zemědělství, které vyhlašuje Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s…

Zpráva z jednání redakční rady časopisu Horticultural Science

První letošní jednání redakční rady časopisu Horticultural Science (HORTSCI) se uskutečnilo dne 10. 6. 2021 formou videokonference. Redaktorka časopisu seznámila přítomné členy redakční rady a hosty se statistikou vydávání časopisu a jeho aktuálními bibliometrickými údaji. Členové redakční rady byli seznámeni…

Zpráva z jednání redakční rady časopisu Veterinární medicína

Jednání redakční rady časopisu Veterinární Medicína se uskutečnilo 26. května 2021 formou videokonference. Šéfeditorka časopisu, prof. MVDr. Dagmar Zendulková, CSc. a členové redakční rady vedli diskuzi o aktuálním vývoji časopisu a předložili návrhy týkající se kvality časopisu, směru dalšího vývoje,…

Zpátky nahoru