skip to Main Content

Prezentace časopisu CJFS na CzechFoodChem 2022

Časopis Czech Journal of Food Sciences byl prezentován na 50. Symposiu o nových směrech výroby a hodnocení potravin "CzechFoodChem 2022”, které se konalo ve dnech 23. – 25. 5. 2022 ve Skalském Dvoře u Bystřice pod Pernštýnem.

Plant Protection Science (PPS)

Víte, že vědecký časopis Plant Protection Science (PPS) vychází již od roku 1921? Dříve vycházel pod názvem Ochrana rostlin. V roce 2021 bylo v časopise publikováno celkem 40 článků od 146 autorů. Z celkových 40 článků bylo 35 článků od zahraničních autorů.v

Journal of Forest Science (JFS)

Věděli jste, že vědecký časopis Journal of Forest Science (JFS) vychází již od roku 1955? Dříve vycházel pod názvem Lesnictví. V roce 2021 bylo v časopise publikováno celkem 53 článků od 143 autorů. Z celkem 53 publikovaných článků bylo 43 článků od zahraničních autorů.

Horticultural Science (HORTSCI)

Víte, že vědecký časopis Horticultural Science (HORTSCI) vychází již od roku 1976? Dříve vycházel pod názvem Zahradnictví. V roce 2021 bylo v časopise publikováno celkem 24 článků od 97 autorů. Všech 24 článků bylo od zahraničních autorů z celkem 20 různých zemí světa.

Zpráva z jednání redakční rady časopisu Agricultural Economics

Dne 11. května 2022 proběhlo jednání redakční rady časopisu Agricultural Economics (AE). Jednání vedl předseda redakční rady a editor časopisu prof. Ing. Vladimír Jeníček, Dr.Sc. Redaktorka Mgr. Barbora Vobrubová následně seznámila redakční radu se stavem časopisu a jeho citovaností v minulém…

Plenární zasedání členů ČAZV v roce 2022

V aule České zemědělské univerzity v Praze se uskutečnilo dne 3. 5. 2022 plenární zasedání členů ČAZV za účasti zástupců vládních představitelů, výzkumných organizací, univerzit a významných partnerských institucí.

Czech Journal of Genetics and Plant Breeding (CJGPB)

Víte, že časopis Czech Journal of Genetics and Plant Breeding (CJGPB) vychází již od roku 1965? Dříve vycházel pod názvem Genetika a šlechtění. V roce 2021 bylo v časopise publikováno celkem 21 článků od 134 autorů. Z celkem 21 publikovaných článků bylo 19 článků od zahraničních autorů.

Zpráva z květnového zasedání předsednictva ČAZV

Dne 3. 5. 2022 se uskutečnilo zasedání předsednictva ČAZV v zasedací místnosti rektorátu České zemědělské univerzity v Praze. Vzhledem k tomu, že na zasedání předsednictva navazovalo plenární zasedání členů ČAZV, byl harmonogram a rozsah projednávaných záležitostí zkrácen oproti standardním zasedáním. Předsednictvo ČAZV se…

Czech Journal of Food Sciences (CJFS)

Víte, že vědecký časopis Czech Journal of Food Science (CJFS) vychází již od roku 1983? Dříve vycházel pod názvem Potravinářské vědy. V roce 2021 bylo v časopise publikováno celkem 57 článků od 289 autorů. Z celkem 57 publikovaných článků bylo 40 článků od zahraničních autorů.

ČAZV a SAPV stvrdili memorandem dlouhodobou spolupráci

Dne 27. 4. 2022 se konalo v Nitře 58. Zasedání Valného shromáždění členů SAPV (Slovenska akademia podohospodarskych vied), které vedl nově zvolený předseda prof. mpx. hc prof. Ing. Vladimír Gozora, PhD., MBA, dr. hc. Na jednání byli za ČAZV pozváni ředitelka ČAZV, Ing. Hana Urbancová, Ph.D., a předseda předsednictva ČAZV, RNDr. Jan Nedělník, Ph.D.
Zpátky nahoru