skip to Main Content

Dopis předsedy předsednictva členům ČAZV

Vážené kolegyně a kolegové, je mi velkou ctí, že Vás mohu jménem předsednictva České akademie zemědělských věd (ČAZV) i jménem svým opět po čase pozdravit a popřát především hodně zdraví. V červenci letošního roku začalo čtyřleté funkční období nově zvoleného…

První ročník Dětské zemědělské akademie ve spolupráci s ČAZV

Již 23. 9. 2021 startuje unikátní projekt obecně prospěšné společnosti Úhlava s názvem Dětská zemědělská akademie (DZA). Zábavně-vzdělávací projekt pro děti 3. – 5. tříd základních škol se koná pod záštitou České zemědělské univerzity (ČZU), ve spolupráci s ČAZV, střední školy zemědělské…

Ocenění mimořádných výsledků výzkumu a experimentálního vývoje za rok 2021

Ve čtvrtek 26. 8 2021 byla v rámci výstavy Země živitelka předána ocenění mimořádných výsledků výzkumu a experimentálního vývoje za rok 2021 - Cena ministra zemědělství pro mladé vědkyně a vědce, jejímž cílem je podpořit a ocenit výzkumné aktivity vědců do 35 let a Cena ministra zemědělství za nejlepší realizovaný výsledek výzkumu a experimentálního vývoje.

ČAZV na Zemi živitelce

ČAZV se stejně jako v minulých letech účastní agrosalonu Země živitelka a najdete nás ve stánku Ministerstva zemědělství ČR. Přijďte se podívat, co jsme si pro Vás k této příležitosti připravili a zjistěte tak více i o činnosti naší akademie.

Zpráva ze srpnového jednání předsednictva ČAZV

Jednání předsednictva ČAZV se konalo 25. 8. 2021 v krásných prostorech Mysliveckého salonku zámku Ohrada. V průběhu jednání se předsednictvo věnovalo plánům práce předsednictva v dalším funkčním období 2021 – 2025. Dále se projednávala Koncepce výzkumu, vývoje a inovací Ministerstva…

Zveřejnění nových impakt faktorů časopisů ČAZV

ČAZV je podle platného Statutu a jednacího řádu ČAZV ze dne 5. prosince 2018 (č. j.: 41226/2018-MZE-14151) odbornou organizací, která zajišťuje vědeckou poradní funkci pro Ministerstvo zemědělství. Základním posláním ČAZV v oblasti její působnosti je trvalé zvyšování vědecké úrovně výzkumné…

Zpátky nahoru