skip to Main Content

Veterinární medicína (VETMED)

Víte, že časopis Veterinární medicína (VETMED) vychází již od roku 1956? V roce 2021 bylo v časopise publikováno celkem 72 článků od 356 autorů. Z celkem 72 publikovaných článků bylo 58 článků od zahraničních autorů.

Zpráva z jednání redakční rady časopisu Horticultural Science

Dne 22. 6. 2022 proběhlo jednání redakční rady časopisu Horticultural Science formou online videokonference. Jednání vedl editor časopisu a předseda redakční rady Ing. Jan Blažek, CSc. Účastníci jednání byli seznámeni se stavem časopisu, počtem článků v recenzním řízení, statistice vydávání časopisu a také s vývojem citačních indexů.

O průběhu workshopu „Jíme s rozumem“

Dne 16. 6. 2022 se konal ve Velkém sále Domu zemědělské osvěty v Praze workshop na téma „Jíme s rozumem“, který pořádal Odbor potravinářské technologie a techniky a Odbor výživy obyvatelstva a jakosti potravin ČAZV ve spolupráci se Společností pro výživu, z. s.

Soil and Water Research (SWR)

Víte, že vědecký časopis Soil and Water Research (SWR) vychází již od roku 2006? V roce 2021 bylo v časopise publikováno celkem 27 článků od 113 autorů. Z celkových 27 článků bylo 20 článků od zahraničních autorů z 11 zemí světa.

Research in Agricultural Engineering (RAE)

Věděli jste, že časopis Research in Agricultural Engineering (RAE) vychází již od roku 1954? Dříve vycházel pod názvem Zemědělská technika. V roce 2021 bylo v časopise publikováno celkem 24 článků od 74 autorů. Z celkem 24 publikovaných článků bylo 21 článků od zahraničních autorů.
Zpátky nahoru