skip to Main Content

Časopis Czech Journal of Food Sciences (CJFS) byl prezentován na semináři „Aktuální problematika mikrobiologie potravin 2022“, který se konal ve dnech 7. – 8. 2. 2022 na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze (VŠCHT). Pořadatelem semináře byli Ústav biochemie a mikrobiologie VŠCHT a Československá společnost mikrobiologická. V rámci semináře byl prezentován časopis CJFS prostřednictvím vystaveného posteru. Editorka časopisu prof. Ing. Kateřina Demnerová, CSc. dále představila časopis jako možnost prezentace vědeckých výsledků, ale i zdroj pro získávání důležitých poznatků a informací souvisejících s mikrobiologií potravin. 

Zpátky nahoru