skip to Main Content

Dne 1. 2. 2022 se konalo pravidelné zasedání předsednictva ČAZV prostřednictvím videokonference. Hostem jednání byly v bodech programu věnovaných přípravě Koncepce vědy a výzkumu resortu zemědělství 2023+, Programu aplikovaného výzkumu Ministerstva zemědělství na období 2024 – 2032 a také letošním Cenám ministra zemědělství Mgr. Jana Rylichová, Ing. Alžběta Randusová a Ing. Klára Walterová z Ministerstva zemědělství. Jednání se v zastoupení za předsedy odborů zúčastnili také zvolení místopředsedové doc. Ing. Tomáš Doucha, CSc. (OEŘSI), doc. Ing. Vít Šrámek, Ph.D. (OLH) a PhDr. Jiří Woitsch, Ph.D. (OAD) a dále Ing. Petra Kopáčková pověřená vedením oddělení redakce ČAZV. Předseda předsednictva RNDr. Jan Nedělník, Ph.D. přivítal na jednání také nového člena předsednictva Ing. Petra Jílka, náměstka pověřeného řízením Sekce ekologického zemědělství, komodit, výzkumu a vzdělávání. Po úvodním slovu pana náměstka se předsednictvo věnovalo mimo řádnou agendu spojenou s vydavatelskou činností a přijímáním nových členů především možnostem rozvoje vědecké odborné části akademie a přípravě akcí, které předsednictvo plánuje pro rok 2022, mj. výjezdní zasedání předsednictva, setkání se Zemědělským výborem Poslanecké sněmovny PČR a Plenární zasedání členů ČAZV.

Další zasedání předsednictva ČAZV je plánováno prezenčně 3. 3. 2022 v Praze, pokud to dovolí současná epidemiologická situace.

Zpátky nahoru