skip to Main Content

Vědní obor rostlinolékařství v toku času

Odborný recenzovaný časopis specializovaný na ochranu rostlin Rostlinolékař 05-2016 v článku Vědní obor rostlinolékařství v toku času otiskuje krátký příspěvek zpracovaný členy výboru odboru rostlinolékařství České akademie zemědělských věd.
Zpátky nahoru