skip to Main Content

Dne 7. 10. 2021 se v Praze pod záštitou ČAZV, Komise Strategického managementu lidských zdrojů Odboru ekonomiky, řízení, sociologie a informatiky, a SAPV (Slovenska akademia podohospodarskych vied) konala 1. mezinárodní vědecká konference s názvem Strategický rozvoj lidských zdrojů v zemědělství v kontextu průmyslu 4.0. Sborník abstraktů z této konference si můžete prohlédnout zde >>

Zpátky nahoru