skip to Main Content

Časopis Czech Journal of Food Sciences (CJFS) byl prezentován na on-line konferenci Mléko a sýry 2022, která se konala dne 27. 1. 2022. Pořadatelem akce byli Ústav mléka, tuků a kosmetiky VŠCHT Praha, Českomoravský svaz mlékárenský a Odborná skupina pro potravinářskou a agrikulturní chemii České společnosti chemické. Poster CJFS byl zařazen do programu a v rámci konference časopis pro mlékařskou odbornou veřejnost osobně představila koeditorka časopisu doc. Milada Plocková jako možnost publikovat zde odborné články, ale získat i zajímavé informace z mlékárenské vědy a technologie. Letošní rok bylo  hodně kvalitních přednášek i posterů (komentovány a diskutovány) nejen z tuzemska ale i ze zahraničí (Švédsko, Chorvatsko, Slovensko). Účastníky konference doc. Plocková pozvala k možnému zaslání konferenčních příspěvků ve formě standardních publikací do CJFS.

Zpátky nahoru