skip to Main Content

První letošní jednání redakční rady časopisu Plant Protection Science (PPS) se uskutečnilo dne 17. 2. 2022 v Praze prezenční formou. Jednání se zúčastnila řada členů redakční rady z Čech i ze Slovenska. Jednání redakční rady vedl editor časopisu a předseda redakční rady prof. Ing. Aleš Lebeda, DrSc. Editor seznámil členy redakční rady se stavem redakčního řízení článků a s přípravou čísla 2/2022. Dále byl zmíněn pozitivní vývoj bibliometrických ukazatelů (IF, AIS, SJR) časopisu. Diskutováno bylo také rozšíření redakční rady o nové odborníky z oboru herbologie, entomologie a molekulárních metod. Na závěr editor poděkoval členům redakční rady za spolupráci a podporu časopisu.

Zpátky nahoru