skip to Main Content

Prohlášení předsednictva ČAZV k situaci na Ukrajině

Předsednictvo České akademie zemědělských věd (ČAZV) důrazně odsuzuje dnešní ruskou agresi na nezávislou Ukrajinu. Považujeme tento válečný akt za naprosto nepřijatelný způsob řešení konfliktu mezi státy. Vyjadřujeme plnou solidaritu Ukrajině a našim kolegům Ukrajinské akademie zemědělských věd.

Zástupci předsednictva ČAZV se setkali s ministryní pro vědu, výzkum a inovace, Mgr. Helenou Langšádlovou

Činnost odborů České akademie zemědělských věd (ČAZV) a podpora zemědělského aplikovaného výzkumu byly hlavními tématy jednání ministryně pro vědu, výzkum a inovace paní Mgr. Heleny Langšádlové a jejího náměstka profesora Štěpána Jurajdy s předsedou a místopředsedou předsednictva ČAZV Janem Nedělníkem a Vilémem Podrázským.

Zpráva z únorového jednání předsednictva ČAZV

Dne 1. 2. 2022 se konalo pravidelné zasedání předsednictva ČAZV prostřednictvím videokonference. Hostem jednání byly v bodech programu věnovaných přípravě Koncepce vědy a výzkumu resortu zemědělství 2023+, Programu aplikovaného výzkumu Ministerstva zemědělství na období 2024 – 2032 a také letošním…

Zpráva ze zasedání redakční rady časopisu Veterinární Medicína

Zasedání redakční rady časopisu Veterinární Medicína se uskutečnilo dne 9. prosince 2021 formou videokonference. Jednání řídila šéfredaktorka, prof. MVDr. Dagmar Zendulková, CSc., která seznámila členy redakční rady s aktuálním vývojem časopisu. Diskutována byla také činnost redakční rady a vývoj impakt…

Zpráva z rozšířeného jednání Vydavatelské rady ČAZV

Dne 9. 12. 2021 se z důvodu přetrvávající nepříznivé pandemické situace konalo rozšířené jednání Vydavatelské rady ČAZV formou videokonference. Jednání vedl prof. Ing. Radim Vácha, Ph.D., předseda Vydavatelské rady, a účastnili se ho členové Vydavatelské rady ČAZV, editorky a editoři…

Zpátky nahoru