skip to Main Content

Zpráva z jednání redakční rady časopisu Horticultural Science

Dne 30. listopadu 2022 proběhlo jednání redakční rady časopisu Horticultural Science. Jednání proběhlo formou videokonference. Editor časopisu Ing. Blažek, CSc. a redaktorka časopisu Ing. Eva Karská seznámili zúčastněné se současnou situací časopisu, s hodnotícími ukazateli a redakčními procesy. 

Laboratoř Gregora Johanna Mendela v Brně se stala národní kulturní památkou

V letošním roce si celý vědecký svět připomíná 200. výročí narození Gregora Johanna Mendela. Vláda na svém zasedání 23. listopadu 2022 schválila návrh nařízení o prohlášení 8 kulturních památek za národní kulturní památky. Na návrh předsedy předsednictva ČAZV RNDr. Jana Nedělníka, PhD. a předsedy Odboru agrárních dějin ČAZV Ing. Zdeňka Nováka se mezi nimi objevil i Klášter augustiniánů s chrámem Nanebevzetí Panny Marie na Starém Brně.

Prezentace časopisů ČAZV na konferenci MendelNet 2022

Dne 9. 11. 2022 byly časopisy ČAZV prezentovány na mezinárodní konferenci MendelNet pořádané Mendlovou Univerzitou v Brně. ČAZV patří mezi partnery této tradiční akce. Letošní 29. ročník proběhl souběžně s výročím 200 let od narození Johanna Gregora Mendela, zakladatele genetiky a objevitele základních zákonů dědičnosti.

Rostlinolékařství z pohledu budoucího vývoje zemědělství

Význam rostlinolékařství, jeho současný stav a hlavně budoucí vývoj i z pohledu nově připravované evropské legislativy byly předmětem diskuse na XXIV. Rostlinolékařských dnech konaných dne 2. a 3. 11. 2022 pravidelně v Pardubicích. ČAZV je již tradičním partnerem akce, jejíž hlavním organizátorem je Česká společnost rostlinolékařská.

O literární soutěži ČAZV v časopise Zemědělská škola

V novém čísle časopisu Zemědělská škola č. 2 (říjen 2022, roč. 85) vyšel článek o literární soutěži ČAZV pro žáky základních a středních škol na zemědělská témata. Aktuální 5. ročník literární soutěže ČAZV právě probíhá a žáci mohou své literární práce přihlašovat až do 31. 1. 2022.
Zpátky nahoru