skip to Main Content

Zpráva ze zasedání redakční rady časopisu Veterinární Medicína

Zasedání redakční rady časopisu Veterinární Medicína se uskutečnilo dne 9. prosince 2021 formou videokonference. Jednání řídila šéfredaktorka, prof. MVDr. Dagmar Zendulková, CSc., která seznámila členy redakční rady s aktuálním vývojem časopisu. Diskutována byla také činnost redakční rady a vývoj impakt…

Zpráva z rozšířeného jednání Vydavatelské rady ČAZV

Dne 9. 12. 2021 se z důvodu přetrvávající nepříznivé pandemické situace konalo rozšířené jednání Vydavatelské rady ČAZV formou videokonference. Jednání vedl prof. Ing. Radim Vácha, Ph.D., předseda Vydavatelské rady, a účastnili se ho členové Vydavatelské rady ČAZV, editorky a editoři…

Zpráva z prosincového jednání předsednictva ČAZV

Dne 2. 12. 2021 se konalo pravidelné zasedání předsednictva ČAZV. S ohledem na platná vládní nařízení spojená s nákazou koronavirem se jednání opět přesunulo do online prostředí. Hostem jednání byl místopředseda Odboru pedologie ČAZV prof. Dr. Ing. Luboš Borůvka a Mgr. Jana…

Zpráva z workshopu ČAZV s názvem „Piš a publikuj“

V úterý 30. 11. 2021 se konal dvouhodinový online workshop s názvem „Piš a publikuj aneb Jak připravit rukopis pro vědecký časopis“, který pořádala ČAZV, jakožto největší vydavatel vědeckých časopisů se zemědělskou tématikou v České republice. ČAZV vydává celkem 11…

Dětská zemědělská akademie je v plném proudu

Od září letošního roku probíhá v Klatovech unikátní vzdělávací projekt pro malé nadšence přírody a zemědělství s názvem Dětská zemědělská akademie (DZA).  Děti z 3. - 5. tříd základních škol se vždy ve čtvrtek odpoledne potkávají v rámci zájmového kroužku a zábavnou…

Časopis Plant, Soil and Environment opět v Q2 na Web of Science

S potěšením sdílíme informaci, že časopis Plant, Soil and Environment, měsíčník vydávaný Českou akademií zemědělských věd je zpět v Q2 kategorie Agronomy na Web of Science! Web of Science provedl k 25. 10. 2021 pravidelnou revizi hodnot impakt faktoru (IF) vědeckých časopisů. U…

Zpátky nahoru