skip to Main Content

Dne 3. 5. 2022 se uskutečnilo zasedání předsednictva ČAZV v zasedací místnosti rektorátu České zemědělské univerzity v Praze. Vzhledem k tomu, že na zasedání předsednictva navazovalo plenární zasedání členů ČAZV, byl harmonogram a rozsah projednávaných záležitostí zkrácen oproti standardním zasedáním. Předsednictvo ČAZV se proto primárně zabývalo přijímáním nových členů, hodnocením návrhů zaslaných do soutěží Cen ministra zemědělství, kdy jsou členové předsednictva ČAZV zároveň členy Hodnoticí komise, a právě přípravou navazujícího plenárního zasedání členů ČAZV.

Další zasedání předsednictva ČAZV je plánováno osobně 2. 6. 2022 v Modrém salonku Domu zemědělské osvěty v Praze.

Zpátky nahoru