skip to Main Content

Dne 27. 4. 2022 se konalo v Nitře 58. Zasedání Valného shromáždění členů SAPV (Slovenska akademia podohospodarskych vied), které vedl nově zvolený předseda prof. mpx. hc prof. Ing. Vladimír Gozora, PhD., MBA, dr. hc. Na jednání byli za ČAZV pozváni ředitelka ČAZV, Ing. Hana Urbancová, Ph.D., a předseda předsednictva ČAZV, RNDr. Jan Nedělník, Ph.D. Slovenští kolegové kromě administrativních záležitostí projednali především teze koncepce budoucího rozvoje slovenského zemědělského výzkumu a také začali připravovat oslavy 100. výročí založení zemědělského výzkumu na Slovensku, které úzce souvisí  i se založením ČAZV v roce 1924. Jan Nedělník pozdravil jménem členů ČAZV účastníky jednání a zdůraznil zájem na další spolupráci obou akademií.  Ti společně s generální ředitelkou NPPC (Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum), pod kterou SAPV spadá, podepsali memorandum o spolupráci, včetně spolupráce na úrovni odborů OEŘSI (Odbor ekonomiky, řízení, sociologie a informatiky) ČAZV a OEM (Odbor ekonomiky a manažmentu) SAPV. Smyslem spolupráce je zejména propagovat činnosti a aktivity obou institucí a odborů ve spojení s vnímáním zemědělství jako širšího sociokulturního fenoménu zasazeného do historických souvislostí a poskytovat si vzájemnou informační součinnost s cílem zvýšit informovanost laické i odborné veřejnosti.

Zástupci SAPV přijali pozvání na plenární zasedání členů ČAZV, které se uskuteční 3. 5. 2022 od 10 hod. v aule České zemědělské univerzity v Praze.

Zpátky nahoru