skip to Main Content

Členové komise Strategického managementu lidských zdrojů v zemědělství (dále komise SMLZZ) rozšiřuje spolupráci v OEŘSI. Komise SMLZZ se sešla dne 7. 10. 2021 na svém již druhém jednání po svém vzniku v červnu 2021. Členové ze Slovenska a České republiky pod vedením doc. Katariny Stachové a za přítomnosti předsedy odboru prof. Lukáše Čechury diskutovali možnosti projektové vědecko-výzkumné činnosti komise SMLZZ, navázání spolupráce s ostatními členy OEŘSI a vytvoření interdisciplinárního týmu, který by zastřešoval OERŠI v projektových výzvách. Členové se shodli na nutnosti reflektování změn na trhu práce a nutnosti správného nastavení podmínek v zemědělských podnicích včetně nutnosti vymezení profilu kvalitních pracovníků v zemědělství a tyto profily promítat do vzdělávacích procesů. V současné době komise připravuje možnosti spolupráce a bude se obracet na aktivní členy OEŘSI, kteří by chtěli být zapojeni do společných projektů a prezentovat jméno OEŘSI ČAZV v rámci svých výzkumů.

Zpátky nahoru