skip to Main Content

Zasedání předsednictva ČAZV se konalo 7. 10. 2021 v Praze. Předsednictvo projednávalo Koncepci výzkumu, vývoje a inovací Ministerstva zemědělství na období 2023+, jejíž odbornou část zaštiťuje a garantuje. Byla také zahájena diskuse nad přípravou nového programu výzkumu MZe, který bude z koncepce vycházet. Diskutovány byly také otázky hodnocení výzkumných organizací a příprava nových DKRVO. Předsednictvo věnovalo také pozornost prezentaci a propagaci činnosti ČAZV.

V rámci běžné agendy předsednictvo projednalo změny ve složení redakčních rad vydávaných časopisů a schválilo nové přihlášky členů do odborů ČAZV. Dále byl věnován prostor vydavatelské činnosti a plánovaným akcím v roce 2021 a 2022. Nadcházející jednání předsednictva se bude konat 4. 11. 2021 v 9:30 v Praze.

Zpátky nahoru