skip to Main Content

Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i. v Praze Uhříněvsi (VÚŽV) si v letošním roce připomíná 70 let od svého založení. K tomuto jubileu se ve VÚŽV uskutečnila dne 14. září 2021 slavnostní konference Vědeckého výboru výživy zvířat, kde byl prezentován také vědecký časopis ČAZV Czech Journal of Animal Science (CJAS). Časopis CJAS zde v rámci dlouhodobé spolupráce ČAZV s VÚŽV osobně prezentovala redaktorka CJAS Ing. Helena Čermáková Ph.D. Vědečtí pracovníci VÚŽV jsou významnými autory vědeckých článků, které jsou publikovány v CJAS a současně jsou z této instituce delegováni koeditoři CJAS, kteří významným způsobem ovlivňují vědeckou kvalitu časopisu CJAS.

Výzkumný ústav si prostřednictvím výroční konference připomenul historický vývoj a vyzdvihl význam desetiletí trvajícího systematického výzkumu v oblasti živočišné výroby v České republice.

Vedení ČAZV děkuje paní Ing. Heleně Čermákové, Ph.D. za její propagaci časopisu a celé ČAZV.

 

 

Zpátky nahoru