skip to Main Content

Zasedání redakční rady časopisu Plant Protection Science se konalo dne 21. 10. 2021 v Modrém salonku Domu zemědělské osvěty v Praze. Editor časopisu, prof. Ing. Aleš Lebeda, DrSc., informoval členy redakční rady o současném vývoji impakt faktoru Web of Science, o vývoji dalších hodnotících ukazatelů i o souvisejících problémech a výzvách. Snahou redakční rady je i nadále publikovat kvalitní vědecké články a udržet časopis v druhém kvartilu (AIS) v databázi Web of Science. Prof. Lebeda poděkoval všem členům redakční rady za účast a podporu časopisu.

Zpátky nahoru