skip to Main Content

Vážené kolegyně a kolegové,

je mi velkou ctí, že Vás mohu jménem předsednictva České akademie zemědělských věd (ČAZV) i jménem svým opět po čase pozdravit a popřát především hodně zdraví.

V červenci letošního roku začalo čtyřleté funkční období nově zvoleného předsednictva, jehož první zasedání se uskutečnilo 25. srpna 2021. Dovolte mi ještě jednou Vám všem poděkovat za aktivní účast ve volbách a také za hlasy, které jste jednotlivým členům předsednictva zaslali.

Pro další období jsme intenzivně diskutovali, jak dále rozvíjet činnost naší akademie. Budu velmi rád, když se do této diskuse aktivně zapojíte prostřednictvím svých odborů a jejich výborů. Uvítám, pokud budete přicházet s podněty a nápady, jak ještě více přibližovat výsledky výzkumu zemědělské praxi i laické veřejnosti, či jak se více zapojit do prezentací a propagace odborných vědeckých akcí.

Samozřejmě budeme i v dalších letech rozvíjet vydavatelskou činnost. V této souvislosti děkuji všem, kteří se na ní jakýmkoliv způsobem podílejí, ať už jako členové redakčních rad nebo oponenti. Velmi si této činnosti vážím.

Aktuální informace o činnosti ČAZV jsou zveřejňovány na jejím webu www.cazv.cz a na sociálních sítích. Rádi na nich budeme publikovat i Vaše příspěvky související s ČAZV z oblasti vědy a výzkumu.

Nejpozději v průběhu jarních měsíců roku 2022 se sejdou, pevně doufám, že prezenčně, jednotlivé odbory ČAZV. Dne 5. května 2022 se budeme pak těšit na setkání s Vámi na plenárním zasedání v aule ČZU v Praze. Bude to po dvou letech možnost potkat se s Vámi osobně a diskutovat témata, která jsou nám společná.

Vážení členové ČAZV, dovoluji si Vám ještě jednou popřát hodně zdraví, spokojenosti v rodinném a pracovním životě. Těším se na Vaše podněty ke zlepšení činnosti všech našich odborů ČAZV, která v roce 2024 oslaví 100 let své existence.

S pozdravem

Jan Nedělník
předseda předsednictva ČAZV

Zpátky nahoru