skip to Main Content

Odborná sekce 4 Kvalita a udržitelný rozvoj (dále Odborná sekce) Rady kvality, jež je poradním, iniciačním a koordinačním orgánem vlády České republiky, bude od roku 2021 spolupracovat s Českou akademií zemědělských věd (dále ČAZV) skrze její Odbor ekonomiky, řízení, sociologie a informatiky (dále OEŘSI). Obě instituce se dohodly na vzájemné spolupráci a podpisu memoranda, které umožní blízkou součinnost při realizaci aktivit souvisejících především se vzděláváním odborné i laické veřejnosti.

Odborná sekce se v roce 2021 připojí k aktivitám OEŘSI. Mezi plánované činnosti lze zařadit např.  soutěž o nejlepší video na téma „Udržitelnost“ pro MŠ a ZŠ, soutěž o nejlepší práci na téma „Udržitelnost“ pro SŠ, kreativní konference pro SŠ a další.

Ředitelka ČAZV Ing. Hana Urbancová, Ph.D. uvedla: „Považuji za naprosto důležité začít se vzděláváním společenské odpovědnosti od útlého věku. Je mi ctí společně s kolegy z OEŘSI spolupracovat s paní předsedkyní Janků na plánovaných aktivitách. Pevně věřím, že soutěže zaujmou nejen žáky základních a středních škol, ale i děti a pedagogy z mateřských škol, které mají aktivní zájem rozvíjet a zajímavou kreativní formou komunikovat principy společenské odpovědnosti a udržitelnosti.“ Předsedkyně Odborné sekce Rady kvality Kvalita a udržitelný rozvoj Ing. Šárka Janků, Ph.D. ke vzájemné spolupráci dodává: „Na schůzku s paní ředitelkou jsem šla s velkým očekáváním. Ačkoliv jsem se s paní ředitelkou setkala poprvé, měla jsem pocit, že se známe roky, protože naše představy a názory jsou identické.  Nebudu opakovat slova paní ředitelky, jen je potvrzuji a věřím, že se nám, alespoň trošku, podaří zaujmout děti všech věkových kategorií a pojmy jako „udržitelnost, odpovědnost, etika a slušnost“ se stanou součástí jejich života“. Odborná sekce i OEŘSI se zabývají těmito tématy dlouhodobě, a to v celém odvětví, nejen v zemědělství.

Plánované činnosti budou v blízké době zveřejněny na webových stránkách www.cazv.cz, na sociálních sítích ČAZV a sdíleny se širokou veřejností.

Zpátky nahoru