skip to Main Content

Dne 3. 11. 2021 se ČAZV prezentovala formou propagačního stánku na XXIII. Rostlinolékařských dnech, které proběhly v Domě techniky v Pardubicích. Letošní téma konference spolupořádané ČAZV znělo „Role rostlinolékařství v ochraně potravních řetězců při změně klimatu“. Mezi řečníky plenárního zasedání vystoupil kromě zástupců MZe, ÚKZÚZu a Agrární komory ČR také předseda předsednictva ČAZV RNDr. Jan Nedělník, Ph.D. Vědecké časopisy ČAZV, jejichž zaměření souvisí s tematikou konference (Plant Protection Science, Plant, Soil and Environment, Czech Journal of Genetics and Plant Breeding a Horticultural Science), byly prezentovány redaktorkou Ing. Markétou Knížkovou. Pro účastníky konference byly k dispozici také ostatní propagační materiály ČAZV.

Vedení ČAZV děkuje paní Ing. Markétě Knížkové za její propagaci časopisu a celé ČAZV.

Zpátky nahoru