skip to Main Content

Dne 21. října 2021 proběhlo jednání redakční rady časopisu Agricultural Economics (AE). Jednání vedl předseda redakční rady a editor časopisu prof. Ing. Vladimír Jeníček, Dr.Sc. Členové redakční rady byli informováni o citovanosti článků AE databází Web of Science. Důležitým tématem byla spolupráce časopisu s mezinárodním kongresem European Association of Agricultural Economics 2021 (EAAE 2021), jehož hrdou partnerskou organizací je ČAZV a kde byl propagován časopis i ČAZV obecně. Oblastí zájmu byla i další propagace časopisu AE a spolupráce s členy redakční rady. Redakční rada rozhodla o přijetí nové členky redakční rady z Německa. Předseda redakční rady poděkoval členům redakční rady a redaktorce za spolupráci.

Zpátky nahoru