skip to Main Content

Ve čtvrtek dne 4. 11. 2021 začala třídenní konference Národního zemědělského muzea s názvem „Muzeum jako nástroj prezentace venkovského života a zemědělství a lesnictví“. Přestože byla konference několikrát přesunuta z důvodu pandemické situace, v listopadu tohoto roku se v termínu od 4. 11. do 6. 11. 2021 mohla za dodržení protiepidemických opatření uskutečnit, a to za účasti zástupců mnoha mezinárodních i tuzemských institucí. Konferenci zorganizovalo Národní zemědělské muzeum (dále NZM) ve spolupráci s ČAZV a dalších spoluorganizátorů. Za ČAZV se akce zúčastnila ředitelka Ing. Hana Urbancová, Ph.D., která zároveň moderovala jednu ze sekcí konference. Konference se po celou dobu nesla v příjemném a přátelském duchu, kde si zástupci organizací sdíleli své poznatky o aktuálních trendech v muzeologii, o prezentaci historie i budoucnosti venkovského života a celého spektra oborů zemědělství. Diskutována byla různá témata jako například možnosti a limity rekonstrukce a prezentace kulturní krajiny, zkušenosti z interpretace zemědělské činnosti, poetika zemědělského muzea či témata hipologického muzea. Témata prezentovali zástupci Národního hřebčína Kladruby nad Labem, Muzea regionu Valaško, Chmelařského muzea v Žatci, Slovenského národného muzea a dalších muzeologických a vědeckých organizací. aj.).

Ředitelka ČAZV Hana Urbancová ke konferenci uvedla: „Děkuji panu generálnímu řediteli Ing. Novákovi a všem jeho kolegům, kteří se podíleli na organizaci této konference. Jsem velmi ráda, že se konferenci i přes současná opatření podařilo zorganizovat a došlo tak k důležitému sdílení znalostí a zkušeností mezi mezinárodními účastníky této konference. Téma konference považuji za klíčové v současné době, kdy je nutné stále více rozvíjet a přispívat k poznání podstaty udržitelnosti zemědělství, k porozumění fungování tradičních ekosystémů, k identifikaci udržitelných způsobů zemědělské, lesnické, rybářské a potravinářské výroby a k péči o krajinu.  Děkuji NZM za dlouhodobou a skvělou spolupráci. Těším se na další ročník této konference.“

Chcete-li se o konferenci dozvědět více, neváhejte navštívit oficiální stránku konference, kde jsou k dispozici také všechny představené prezentace zde >>

Zpátky nahoru