skip to Main Content

V minulých dnech se uskutečnily dvě významné akce s rostlinolékařskou tematikou.

První bylo vyhlášení vítězů soutěže prací středoškolských studentů na rostlinolékařská témata s názvem „Rostlinolékařství – obor budoucnosti“. Vyhlášení proběhlo v Národním zemědělském muzeu také za účasti předsedy předsednictva ČAZV RNDr. Jana Nedělníka, Ph.D., který se spolu se zástupci partnerských organizací tohoto projektu vyjadřoval k perspektivě a významu oboru rostlinolékařství. Detailní informace o průběhu vyhlášení soutěže byly zveřejněny v týdeníku Zemědělec 41/2021. Celý článek si můžete přečíst zde >>

Druhou akcí byla konference k ochraně vod před cizorodými látkami, která se uskutečnila 14. 10. 2021 v Ústí nad Orlicí. Předseda předsednictva ČAZV Jan Nedělník zahájil konferenci příspěvkem, ve kterém akcentoval význam udržitelného hospodaření v krajině a racionálního přístupu k prvkům integrované ochrany rostlin.

Zpátky nahoru