skip to Main Content

Dne 4. 10. 2021 byl časopis Journal of Forest Science (JFS) představen účastníkům konference Annual Conference of the IUFRO Unit 4.05 Managerial Economics and Accounting and its subgroups. Konference, organizovaná Lesnickou a dřevařskou fakultou Mendelovy univerzity v Brně, proběhla online a redaktorka časopisu JFS Mgr. Barbora Vobrubová na ní krátce představila historii i současnost časopisu. Na závěr své prezentace představila také plán na tematické číslo, které časopis chystá vydat ve spolupráci s touto konferencí.

Vedení ČAZV děkuje paní Mgr. Barboře Vobrubové za její propagaci časopisu a celé ČAZV.

Zpátky nahoru