skip to Main Content

Dne 7. 10. 2021 se v odpoledních hodinách na ČAZV sešli členové výboru OEŘSI pod vedením předsedy odboru prof. Lukáše Čechury a společně diskutovali prioritizaci témat pro Národní agenturu zemědělského výzkumu (dále NAZV) pro další období. Členové výboru se u jednání shodli, že je nutné nastavit priority v souladu s Koncepcí vědy a výzkumu skrze všechny odbory společně, aby jeden odbor nebyl prioritizován před dalšími stejně důležitými odbory a zároveň docházelo k žádoucím synergickým efektům multidisciplinárního přístupu. Věnovali se návrhům, jak přilákat mladé vědecké pracovníky do odboru OEŘSI, kteří by byli aktivní a ochotni se podílet na koncepcích, společných grantech a dalších popularizačních a vzdělávacích aktivitách. Dále jednali o rozšíření redakční rady časopisu Zemědělská ekonomika a o jeho dalším rozvoji. Výbor OEŘSI rovněž nastavil frekvenci osobního setkávání výboru odboru 1 x za měsíc a akcentoval důležitost aktivního zapojení členů odboru.

Chcete-li se stát členem OEŘSI, kde můžete přispět svým odborným zaměřením a vědeckou aktivitou, neváhejte se stát naším členem. Více se dozvíte zde >>

Zpátky nahoru