Diskutujte s Evropskou komisí

Ministerstvo zemědělství vyzývá k aktivní veřejné konzultaci s Evropskou komisí o společné zemědělské politice

Vyhlášení soutěží o Ceny ministra zemědělství pro rok 2017

Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s Českou akademií zemědělských věd vyhlašuje soutěž pro mladé vědecké pracovníky do 35 let a soutěž o nejlepší realizovaný výsledek výzkumu a experimentálního vývoje v roce 2017. Zájemci se mohou do soutěží přihlásit na stránkách MZe nebo ČAZV. Návrhy na ocenění je možné podávat do 24.3.2017. Výsledky vyhlásí ministr zemědělství na veletrhu Země živitelka v Českých Budějovicích.

BIOSUMMIT 2016

Tradiční setkání hlavních aktérů ekologického zemědělství v ČR s politiky a médii. Cílem konference je propojit klíčové osobnosti z řad politiků, zemědělských zájmových i profesních organizací, obchodníků, zemědělců, vědeckých pracovníků, zástupců médií i veřejnosti.

Ochrana rostlin je stále potřeba

Rozhovor s RNDr., Janem Nedělníkem Ph.D. o ochraně rostlin a České akademii zemědělských věd – publikováno v časopise Úroda

Rostlinolékaři o zdravých plodinách

Ohlédnutí za odborným seminářem, věnovanému rostlinolékařství u příležitosti dvaceti let činnosti Odboru rostlinolékařství České akademie zemědělských věd a České společnosti rostlinolékařské.

Agrolesnictví v současnosti

Agrolesnictví je v našich podmínkách nejstarším způsobem využití půdy. Příspěvek Ing. Dušana Kacálka, PhD. a kol., člena Odboru lesního hospodářství ČAZV publikovaný v týdeníku Zemědělec 44/2016.

Archiv aktualit a pozvánek