Přední zemědělští výzkumníci 20. století defilují v nové monografii

Zajímavou odbornou publikaci nazvanou „Osobnosti zemědělského výzkumu 20. století“ vydala na sklonku minulého roku Česká akademie zemědělských věd (ČAZV). Kolektiv 45 autorů vytvořil monografii, jejímž hlavním cílem je připomenout významné postavy zemědělského, lesnického a potravinářského výzkumu, které se zapsaly do vývoje ve svých oborech.

Soutěž o nejlepší motto

Předseda ČAZV vyhlašuje soutěž o nejlepší motto, pod kterým by se konaly akce v roce 2020 v rámci vyhlášeného Mezinárodního roku zdraví rostlin.

Rok 2020 byl vyhlášen jako Mezinárodní rok zdraví rostlin

Rok 2020 byl vyhlášen jako Mezinárodní rok zdraví rostlin, čímž je zdůrazněn význam oboru rostlinolékařství.  Rostlinolékařský odbor ČAZV zahájil přípravu odborných a popularizačních akcí, které bude ve spolupráci s dalšími partnery realizovat.

Zpráva ze zasedání Předsednictva ČAZV

V roce 2018 bude Česká akademie zemědělských věd (ČAZV) udělovat ocenění představitelům zemědělského výzkumu na plenárním zasedání 6. března 2018 v aule Mendelovy univerzity v Brně.

Rozšířené zasedání Vydavatelské rady ČAZV

Dne 13. 2. 2018 proběhlo v Modrém salonku Domu zemědělské osvěty rozšířené zasedání Vydavatelské rady České akademie zemědělských věd (ČAZV). Zasedání se zúčastnili členové Vydavatelské rady, předsedové redakčních rad 11 zemědělských vědeckých časopisů publikovaných ČAZV a redaktorky těchto časopisů. Jednání zahájil předseda ČAZV pan RNDr. Jan Nedělník, Ph.D., pozdravil účastníky jednání a poděkoval předsedům redakčních rad … Číst dále

Křest knihy „Osobnosti zemědělského výzkumu 20. století“ na jednání Předsednictva ČAZV

Dne 13. února 2018 se v Modrém salónku Domu zemědělské osvěty konalo jednání Předsednictva ČAZV, na kterém byl uskutečněn křest knihy „Osobnosti zemědělského výzkumu 20. století“. Je nám ctí představit Vám tuto publikaci, která vznikla v rámci dlouhodobé spolupráce ČAZV a výzkumných organizací. Všem, kteří se na publikaci podíleli, ČAZV děkuje za spolupráci.    

Rozhovor s předsedou ČAZV v časopisu Úroda

V novém čísle časopisu Úroda si můžete přečíst rozhovor s předsedou ČAZV RNDr. Janem Nedělníkem, Ph.D., který hovořil o plánovaných změnách na ČAZV a o tom, jak může být akademie prospěšná zemědělcům. Celý rozhovor k nahlédnutí zde>>

Konference „Agrární/zemědělská osvěta a vzdělávání v 18. až 21. století ve střední Evropě“ spolupořádaná ČAZV

Národní zemědělské muzeum s. p.o., Univerzita Karlova v Praze, Česká zemědělská univerzita v Praze a Česká akademie zemědělských věd pořádají mezinárodní interdisciplinární vědeckou konferenci „Agrární/zemědělská osvěta a vzdělávání v 18. až 21. století ve střední Evropě“. Tato konference se uskuteční 8. a 9. listopadu 2018 v Národním zemědělském muzeu s. p. o., Kostelní 44, 170 … Číst dále

Archiv aktualit a pozvánek