Užší spolupráci mezi vědou a praxí

Na lepší spolupráci mezi zemědělským výzkumem, praxí a také domácími firmami apeloval
ministr zemědělství ČR Ing. Marian Jurečka na jednání Rady České akademie zemědělských věd.
Uveřejněno v týdeníku Zemědělec č. 25/2017.

Diskutujte s Evropskou komisí

Ministerstvo zemědělství vyzývá k aktivní veřejné konzultaci s Evropskou komisí o společné zemědělské politice

Vyhlášení soutěží o Ceny ministra zemědělství pro rok 2017

Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s Českou akademií zemědělských věd vyhlašuje soutěž pro mladé vědecké pracovníky do 35 let a soutěž o nejlepší realizovaný výsledek výzkumu a experimentálního vývoje v roce 2017. Zájemci se mohou do soutěží přihlásit na stránkách MZe nebo ČAZV. Návrhy na ocenění je možné podávat do 24.3.2017. Výsledky vyhlásí ministr zemědělství na veletrhu Země živitelka v Českých Budějovicích.

Archiv aktualit a pozvánek