ČAZV přeje Veselé Vánoce a šťastný nový rok

Příjemné prožití vánočních svátků a mnoho úspěchů a spokojenosti v novém roce 2018 Vám za ČAZV přejí RNDr. Jan Nedělník, Ph.D.- předseda ČAZV a Ing. Hana Urbancová, Ph.D.- tajemnice ČAZV.

Sdělení Evropské komise o vývoji budoucí společné zemědělské politiky

Vážení členové ČAZV, vážení čtenáři tohoto webu,  před krátkým časem zveřejnila Evropská komise sdělení o vývoji budoucí společné zemědělské politiky pod názvem „Budoucnost potravinářství a zemědělství“. Celé znění dokumentu ke stažení zde >> Předsednictvo ČAZV zaujme k tomuto sdělení stanovisko. Zajímají nás ale i Vaše názory, za které předem děkujeme.  V případě zájmu prosím zasílejte své názory paní … Číst dále

Propagace časopisů ČAZV v novém čísle časopisu Zemědělská škola

V prosincovém čísle časopisu Zemědělská škola, jehož editorial tentokrát pochází od samotného ministra zemědělství Mariana Jurečky (2014 – 2017), propaguje ČAZV své portfolio odborných zemědělských časopisů spolu s výzvou „Píšeš, publikuj!“ Výzva je určena všem odborníkům z oblasti zemědělství, kteří tak dostávají šanci publikovat své aktuální poznatky z vědy či výzkumu v relevantních médiích s … Číst dále

Předseda ČAZV v rozhovoru pro ČRo Plus

V pátek 15. 12. 2017 promluvil předseda ČAZV, RNDr. Jan Nedělník, Ph.D., v Český rozhlas Plus na téma pesticidů. Vysvětlil současnou roli těchto chemických látek v zemědělství a zdůraznil správné postupy při jejich použití. Zmínil se také o problematice rezistence škůdců a plevele a pozornost věnoval i aktuálním trendům v rostlinářství, včetně geneticky modifikovaných plodin. Celý rozhovor si můžete … Číst dále

Zpráva z jednání Právní komise OEŘSI ČAZV

Dne 11. 12. 2017 se sešli členové Právní komise odboru OEŘSI. V předvánočním čase diskutovali dvě aktuální témata z oblasti zemědělství. První téma představil Ing. David Kuna, jenž řešil „Základní obrysy státní zemědělské politiky po roce 2020“. Druhé téma „Chráněná označení původu v resortu zemědělství“ poté uvedla JUDr. Radka MacGregor Pelikánová, Ph.D., LL.M., MBA. Obě … Číst dále

Vánoční setkání ČAZV za účasti ministra Mariana Jurečky 

V úterý 5. 12. se konalo vánoční setkání ČAZV s rektory vysokých škol a představiteli výzkumných ústavů z oblasti zemědělství. Pozvání přijal i ministr zemědělství Marian Jurečka. Zúčastnění spolu pohovořili o aktuálním stavu českého zemědělského vědy a výzkumu a věnovali i společnou vzpomínku zesnulým kolegům. Občerstvení zajistila Střední odborná škola Čakovice a hosté mohli degustovat … Číst dále

Zpráva ze zasedání Předsednictva ČAZV

Dne 5. 12. 2017 se uskutečnilo pravidelné zasedání Předsednictva ČAZV v Modrém salónku Domu zemědělské osvěty v Praze. Předsednictvo diskutovalo nejenom o běžné agendě ČAZV, ale zaměřilo se také na možné kroky dalšího rozvoje akademie. Po skončení Předsednictva ČAZV se návázalo na Vánoční setkání s rektory vysokých škol a představiteli výzkumných ústavů z oblasti zemědělství.

Časopisy ČAZV byly představeny na mezinárodní konferenci

V Brně se 22.–23. listopadu 2017 v kongresových prostorách Brněnského hotelu Avanti konal 21. ročník mezinárodní vědecké konference „Aktuální poznatky v pěstování, šlechtění, ochraně rostlin a zpracování produktů“.

Odbor ČAZV a jeho členové publikují v časopise Zemědělská škola

V aktuálním listopadovém čísle časopisu Zemědělská škola č. 80/03 se můžete seznámit nejen s výsledky výzkumu členů ČAZV na téma „Životospráva vysokoškoláků aneb kde vzít energii na studium“. Tento příspěvek a mnoho dalších zajímavých témat ke stažení zde >>  

Za časopisy ČAZV nově i do Knihovny A. Švehly

Česká akademie zemědělských věd (ČAZV) vydává v současnosti 11 celosvětově uznávaných odborných časopisů. Ty jsou nyní nově k dispozici v Knihovně Antonína Švehly v pražském Domě zemědělské osvěty.

Zpráva ze zasedání Předsednictva ČAZV

Dne 7. 11. 2017 se uskutečnilo pravidelné zasedání Předsednictva ČAZV v Modrém salónku Domu zemědělské osvěty v Praze. Předsednictvo diskutovalo nejenom o běžné agendě ČAZV, ale zaměřilo se také na možné kroky dalšího rozvoje akademie. Ing. Pavlína Adam, Ph.D. v rámci setkání přednesla informace o soutěžích MZe.  

Právní komise OEŘSI ČAZV diskutovala nad zajímavými tématy týkající se zemědělství

Dne 25. 10. 2017 se členové Právní komise OEŘSI zúčastnili společného jednání v Modrém Salónku Domu zemědělské osvěty. V rámci jednání byly představeny 2 přednášky na zajímavá a důležitá témata v sektoru zemědělství.   První téma se týkalo Ochranné známky a licence v resortu zemědělství v podání paní JUDr. Radky MacGregor-Pelikánové, Ph.D., LL.M. MBA z … Číst dále

ČAZV se loučí s váženým kolegou Ing. Miroslavem Špelinou, CSc. (* 1931, † 2017)

Ing. Miroslav Špelina, CSc. se narodil 28. 2. 1931 v Bílině a od roku 1938 byl občanem Prahy, kam se rodina po obsazení Sudet přestěhovala. Absolvent Provozně-ekonomické fakulty Vysoké školy zemědělské a od roku 1954 zaměstnaný ve Výzkumném ústavu zemědělské techniky. Zde se propracoval na pozici vedoucího vědeckého pracovníka a získal titul kandidáta věd. Od roku … Číst dále

Výzkumné ústavy, včetně ČAZV, na Noci vědců

ČAZV se letos poprvé připojila k akci Noc vědců a jako jedna z patnácti výzkumných ústavů z resortu zemědělství zde prezentovala výsledky výzkumu. V novém čísle časopisu Zemědělec vychází informace nejen o této události, ale také představení ČAZV slovy předsedy pana RNDr. Jana Nedělníka, Ph.D.  

Nové číslo časopisu Zemědělská škola s příspěvkem o ČAZV

V aktuálním říjnovém čísle časopisu Zemědělská škola, vydávaném Ústavem zemědělské ekonomiky a informací (ÚZEI), je prezentována činnost ČAZV. Zemědělská škola zde informuje o možnostech navázání vědecké spolupráce ČAZV s novými mladými vědci. Celé aktuální číslo časopisu Zemědělská škola č. 80/02 ke stažení zde  

Archiv aktualit a pozvánek