Výsledky musíme umět prezentovat

Rozhovor s novým předsedou České akademie zemědělských věd – RNDr. Janem Nedělníkem, Ph.D. o poslání a dalším směrování České akademie zemědělských věd.
Článek publikován v týdeníku Zemědělec č. 31/2017.

Užší spolupráci mezi vědou a praxí

Na lepší spolupráci mezi zemědělským výzkumem, praxí a také domácími firmami apeloval
ministr zemědělství ČR Ing. Marian Jurečka na jednání Rady České akademie zemědělských věd.
Uveřejněno v týdeníku Zemědělec č. 25/2017.

Diskutujte s Evropskou komisí

Ministerstvo zemědělství vyzývá k aktivní veřejné konzultaci s Evropskou komisí o společné zemědělské politice

Archiv aktualit a pozvánek