skip to Main Content

Dne 9. 4. 2024 proběhlo výjezdní zasedání předsednictva ČAZV na brněnském výstavišti v pavilonu P u příležitosti zemědělských veletrhů TechAgro a Silva Regina.
Hlavními body jednání byla především soutěž Cena ministra zemědělství za nejlepší realizovaný výsledek výzkumu a experimentálního vývoje a Cena ministra zemědělství pro mladé vědkyně a vědce. Dalším významným bodem zasedání předsednictva byla příprava slavnostního plenárního zasedání, které se uskuteční 22. 10. 2024 v Národním zemědělském muzeu v Praze u příležitosti výročí 100. let od založení  akademie.
Předsednictvo dále intenzivně diskutovalo nad propagací ČAZV, vydavatelskou radou a běžnou agendou předsednictva.

Po zasedání předsednictva následovala prohlídka obou veletrhů.

Další zasedání předsednictva ČAZV je plánováno na 7. května 2024 v Čáslavi.

Zpátky nahoru