skip to Main Content

Dne 13. 2. 2024 se ve Velkém sále Domu zemědělské osvěty v Praze konalo již šesté setkání předsednictva České akademie zemědělských věd (ČAZV) s poslanci Zemědělského výboru Poslanecké sněmovny PČR (ZEV). V úvodu vystoupili předseda předsednictva ČAZV Jan Nedělník, předseda ZEV Michal Kučera a předseda Podvýboru pro zemědělství Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu Parlamentu ČR Petr Štěpánek. Po úvodním představení všech účastníků jednání přednesl Jan Nedělník prezentaci, ve které informoval o činnosti ČAZV, cílech odborné i vědecké oblasti i historii ČAZV. Podstatná část jednání byla věnována aktuálním tématům obnova lesů po kůrovci, carbon farming a agrofotovoltaika. Tato témata byla představena členy předsednictva ČAZV. Většina účastníků se zapojila do diskuse, jejímž tématem byla právě probírána témata.

Zpátky nahoru