skip to Main Content

Časopis Czech Journal of Animal Science (CJAS) je ve dnech 21. – 22. 3. 2024 prezentován na mezinárodní vědecké konferenci s názvem „XXI. VEDECKÁ KONFERENCIA BEZPEČNOSŤ A KONTROLA POTRAVÍN“, která se koná ve městě Piešťany na Slovensku. ČAZV tímto děkuje členovi redakční rady časopisu panu prof. Ing. Vladimírovi Tančinovi, DrSc., za zajištění prezentace časopisu na uvedené odborné akci. Účastníci konference mají k dispozici propagační materiály a výtisky časopisu.

https://cjas.agriculturejournals.cz/

   

Zpátky nahoru