skip to Main Content

Zpráva z rozšířeného jednání Vydavatelské rady ČAZV

Dne 1. 12. 2020 se z důvodu trvajících vládních opatření konalo rozšířené jednání Vydavatelské rady ČAZV formou videokonference. Jednání se zúčastnila Ing. Pavlína Adam, Ph.D., která je členkou Vydavatelské rady ČAZV a reprezenovala MZe. Rozšířené jednání Vydavatelské rady se věnovalo…

Zpráva z prosincového jednání předsednictva ČAZV

Dne 1. 12. 2020 se z důvodu trvajících vládních opatření konalo jednání předsednictva ČAZV opět prostřednictvím videokonference. Hostem jednání byla Ing. Iva Blažková, Ph.D., která zde spolu s Mgr. Janem Radošem reprezentovala MZe. Předsednictvo se v průběhu jednání věnovalo primárně přípravě voleb…

O akcích ČAZV opět v časopise Zemědělská škola

V říjnovém čísle časopisu Zemědělská škola č. 2, roč. 83/říjen 2020 si můžete přečíst hned dva články týkající se aktivit ČAZV. První článek na téma "Gratulujeme výhercům literární soutěže ČAZV" představí výherce druhého ročníku literární soutěže pro žáky základních a…

Zpráva z jednání redakční rady časopisu Horticultural Science

Dne 19. listopadu 2020 se pod vedením předsedy redakční rady a editora časopisu Ing. Jana Blažka, CSc. uskutečnilo jednání redakční rady časopisu Horticultural Science, a to formou videokonference. Redaktorka časopisu přítomné seznámila s dosavadním vývojem časopisu a vývojem hodnoty impakt…

Výzva UEAA k úpravě předpisů EU ve věci editace genů

UEAA (Unie evropských zemědělských akademií), jejímž členem Řídicího výboru je také ČAZV, tvrdí, že směrnice 2001/18 / ES se stala nevhodnou kvůli pokroku ve vědeckých poznatcích a nedávnému technickému pokroku, jako je editace genomu, a proto naléhavě žádá vládu EU,…

Zpráva z listopadového zasedání předsednictva ČAZV

Dne 3. 11. 2020 se z důvodu trvajících vládních opatření konalo jednání předsednictva ČAZV opět prostřednictvím videokonference. Hostem jednání byla Ing. Iva Blažková, Ph.D. a Mgr. Jan Radoš, kteří zde reprezentovali MZe. Předsednictvo se mimo řádné agendy věnovalo především přípravě Koncepce…

Zástupci ČAZV se zúčastnili mezinárodního kulatého stolu Pracovní skupiny pro přenos znalostí v adaptaci na změnu klimatu a omezování dopadů sucha

Ve čtvrtek dne 22. 10. 2020 se členové pracovní skupiny pro přenos znalostí v adaptaci na změnu klimatu a omezování dopadů sucha zúčastnili mezinárodního kulatého stolu, online jednání pořádaného Ústavem zemědělské ekonomiky a informací (ÚZEI). V rámci jednání byla diskutována…

Nejen o zářijových akcích ČAZV v časopise Zemědělec

V časopise Zemědělec 42/2020 si můžete přečíst hned tři články věnované uskutečněným akcím a novinkám na ČAZV. V článku na téma "Květinův den v akademii v Praze" se dozvíte více informací o průběhu XI. ročníku Mezioborového semináře mladých farmakologů a…

Zprávy z proběhlých jednání redakčních rad časopisů ČAZV

Dne 14. října 2020 se pod vedením editorky, paní prof. Jany Řepkové, uskutečnilo formou videokonference zasedání redakční rady časopisu Czech Journal of Genetics and Plant Breeding. V rámci jednání byla diskutována současná situace časopisu, vývoj hodnoty impakt faktoru, zařazení do…

Zpátky nahoru