skip to Main Content

Jaké víno by Mendel pil, kdyby révu šlechtil?

Po tímto názvem se v rámci oslav 200. výročí narození J. G. Mendela uskutečnil dne 30. 8. 2022  tradiční polní seminář pořádaný Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským (ÚKZÚZ) ve zkušební stanici v Oblekovicích. Účastníky tohoto setkání jménem všech členů ČAZV pozdravil i předseda předsednictva Jan Nedělník.

ČAZV na Zemi živitelce

ČAZV se i letos prezentovala na veletrhu Země živitelka v rámci expozice Ministerstva zemědělství v pavilonu T1. Návštěvníci se mohli seznámit s činností akademie, její historií a všemi 11 recenzovanými vědeckými časopisy z oblasti zemědělství, lesnictví a potravinářství, které ČAZV vydává.

Zpráva ze srpnového jednání předsednictva ČAZV

Dne 24. 8. 2022 se konalo výjezdní zasedání předsednictva ČAZV. Již tradičně se srpnové jednání předsednictva uskutečnilo při příležitosti zahájení agrosalonu Země živitelka v jihočeském kraji, tentokrát v národním podniku Budějovický Budvar.

Veterinární medicína (VETMED)

Víte, že časopis Veterinární medicína (VETMED) vychází již od roku 1956? V roce 2021 bylo v časopise publikováno celkem 72 článků od 356 autorů. Z celkem 72 publikovaných článků bylo 58 článků od zahraničních autorů.

Zpráva z jednání redakční rady časopisu Horticultural Science

Dne 22. 6. 2022 proběhlo jednání redakční rady časopisu Horticultural Science formou online videokonference. Jednání vedl editor časopisu a předseda redakční rady Ing. Jan Blažek, CSc. Účastníci jednání byli seznámeni se stavem časopisu, počtem článků v recenzním řízení, statistice vydávání časopisu a také s vývojem citačních indexů.

O průběhu workshopu „Jíme s rozumem“

Dne 16. 6. 2022 se konal ve Velkém sále Domu zemědělské osvěty v Praze workshop na téma „Jíme s rozumem“, který pořádal Odbor potravinářské technologie a techniky a Odbor výživy obyvatelstva a jakosti potravin ČAZV ve spolupráci se Společností pro výživu, z. s.

Soil and Water Research (SWR)

Víte, že vědecký časopis Soil and Water Research (SWR) vychází již od roku 2006? V roce 2021 bylo v časopise publikováno celkem 27 článků od 113 autorů. Z celkových 27 článků bylo 20 článků od zahraničních autorů z 11 zemí světa.
Zpátky nahoru