skip to Main Content

ČAZV na Noci vědců

ČAZV se v pátek 6. 10. 2023 zúčastnila celorepublikové akce na osvětu a popularizaci vědy a výzkumu "Noc vědců". V Národním zemědělském muzeu v Praze představila ČAZV návštěvníkům své vědecké časopisy, seznámila je s činností akademie a děti si vyzkoušeli své znalosti v zábavných kvízech.

Vítězné práce soutěže Věda pro zemi

V pátek 6. 10. 2023 v 17h se v Národním zemědělském muzeu v Praze (NZM) uskutečnilo slavnostní vyhlášení vítězných bakalářských, diplomových a disertačních prací na zemědělská témata soutěže Věda pro zemi. ČAZV je již 3. rokem spoluorganizátorem soutěže a podílí se i na hodnocení přihlášených prací.

O průběhu workshopu ,, Jíme s rozumem II“

Dne 4. 10. 20223 se konal ve Velkém sále Domu zemědělské osvěty v Praze workshop na téma „Jíme s rozumem“, který pořádal Odbor potravinářské technologie a techniky (OPTT) a Odbor výživy obyvatelstva a jakosti potravin (OVOJP) ČAZV. Na workshop dorazilo přibližně 57 účastníků z řad odborné i laické veřejnosti, které přivítala předsedkyně OVOJP ČAZV, Ing. Slavomíra Vavreinová, CSc.

Prezentace časopisů ČAZV na mezinárodní konferenci Methods in Plant Sciences 2023

Časopisy vydávané Českou akademií zemědělských věd: Plant Protection Science, Horticultural Science a Czech Journal of Genetics and Plant Breeding jsou prezentovány na mezinárodní konferenci Methods in Plant Sciences, pořádané Českou společností experimentální biologie rostlin, Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích a Institutem experimentální botaniky České akademie věd.
Zpátky nahoru