• Potravinářská komora ČR PK ČR je zájmové sdružení právnických osob z odvětví potravinářského průmyslu. Mezi PK ČR a ČAZV je uzavřena Dohoda o vzájemné spolupráci ze dne 10.10.2001.
  • Agrární komora České republiky Agrární komora České republiky je sdružení právnických a fyzických osob z odvětví zemědělství, lesnictví a potravinářství podle zákona 301/92 Sb. a jeho novel. Podnikatelské subjekty jsou členy AK ČR prostřednictvím okresních agrárních komor a profesních společenstev. Mezi AK ČR a ČAZV je uzavřena Dohoda o vzájemné spolupráci ze dne 6.12.1995. Její aktualizace byla podepsána představiteli obou organizací dne 29.8.2013 u příležitosti výstavy Země živitelka.
  • Asociace soukromého zemědělství ČR ASZ ČR je dobrovolnou stavovskou organizací soukromých zemědělců České republiky. Mezi ASZ ČR a ČAZV je uzavřena Dohoda o vzájemné spolupráci ze dne 1.4.1999.