skip to Main Content

S potěšením oznamujeme, že novým editorem časopisu Horticultural Science (HORTSCI) se stal prof. Dr. Ing. Boris KRŠKA

Velmi děkujeme Ing. Janu Blažkovi, CSc, za jeho vynikající práci pro časopis a za úspěšné vedení časopisu a redakční rady.

Prof. Krška je odborníkem v oblasti pomologie. Jeho hlavním výzkumným zájmem je šlechtění meruněk, technologie produkce ovoce a sběr zárodečné plazmy ovocných plodin. Na toto téma publikoval řadu vědeckých prací a monografií. Prof. Krška má za sebou dlouholetou kariéru v oblasti ovocnářského výzkumu i vzdělávání. Působí jako vedoucí oddělení genofondů ve Výzkumném a šlechtitelském ústavu ovocnářském Holovousy s.r.o. Prof. Krška je členem České ovocnářské unie a také a také  mezinárodní organizace International Society for Horticultural Science (ISHS).

Prof. Krška dlouhodobě spolupracuje s časopisem Horticultural Science jako člen redakční rady a od roku 2023 také jako koeditor. Má tedy výborné předpoklady k vedení tohoto časopisu.

Novému editorovi časopisu Horticultural Science přejeme, ať se mu v nové roli daří!

Horticultural Science: https://hortsci.agriculturejournals.cz/

Zpátky nahoru