skip to Main Content

Časopis Czech Journal of Food Sciences (CJFS) je prezentován na konferenci „Food technology, food quality 2024: Nové trendy v úchově potravin“, která se koná 8. 2. 2024 na půdě Ústavu molekulární genetiky AV ČR v Praze 4. Pořadateli jsou Ústav konzervace potravin, Fakulta potravinářské a biochemické technologie VŠCHT v Praze. Záštitu nad akcí má ministr zemědělství ČR a prezidentka Potravinářské komory ČR. Na konferenci je časopis CJFS prezentován vizuálním zobrazením na obrazovkách během přestávek v rámci reklamních sdělení a tištěným posterem. Společná konference vědeckých pracovníků, pracovníků potravinářského průmyslu a odborných zaměstnanců státní správy tvoří příležitost pro rozšíření povědomí o aktuálních tématech potravinářského průmyslu a pro posílení spolupráce mezi výzkumnou a aplikační sférou.

Veškeré informace o časopise CJFS najdete na: https://cjfs.agriculturejournals.cz/

Zpátky nahoru