skip to Main Content

Dne 5. 3. 2024 se formou videokonference konalo zasedání předsednictva ČAZV. Hlavním body jednání byla především příprava témat pro setkání s panem ministrem zemědělství, příprava 100 let od založení Československé akademie zemědělské (dále ČAZ). Členové předsednictva také poprvé v letošní roce zasedali v roli Hodnoticí komise soutěže Cena ministra zemědělství za nejlepší realizovaný výsledek výzkumu a experimentálního vývoje a Cena ministra zemědělství pro mladé vědkyně a vědce.
Předsednictvo dále intenzivně diskutovalo nad rozvojem ČAZV, vydavatelskou činností a běžnou agendou předsednictva.
Další zasedání předsednictva je plánováno na 9. 4. 2024 v Brně ku příležitosti TechAgra.

Zpátky nahoru