skip to Main Content

První letošní jednání redakční rady časopisu Plant Protection Sciences (PPS) se uskutečnilo dne 22. 2. 2024, prezenční formou v Modrém salonku Domu zemědělské osvěty v Praze. Editor časopisu, prof. Ing. Aleš Lebeda, DrSc hodnotil aktuální stav časopisu. Konstatoval, že mezi autory je o časopis zájem, v lednu bylo do redakce zasláno 2x více článků než za stejné období předchozího roku. Časopis letos oslaví 60 let svého vydávání. Snahou je i nadále publikovat kvalitní vědecké publikace, tak, aby publikovaná čísla byla pestrá co do tematického zaměření článků i oblastí jejich původu. Na závěr jednání předseda redakční rady poděkoval všem členům redakční rady za spolupráci a podporu časopisu.

Webová stránka časopisu PPS: https://pps.agriculturejournals.cz/
PPS na síti X (Twitter)
PPS na Facebooku

Zpátky nahoru