skip to Main Content

Dne 13. 2. 2024 se v Modrém salonku Domu zemědělské osvěty konalo zasedání předsednictva ČAZV. Hlavními body jednání byla především diskuse nad rozpočtem pro výzkum, výsledky jednání s paní ministryní Langšádlovou, příprava oslav 100 let od založení Československé akademie zemědělské (dále ČAZ) a příprava soutěže Ceny ministra pro rok 2024. Předsednictvo intenzivně diskutovalo nad zlepšením propagace ČAZV, vydavatelskou činností a běžnou agendou předsednictva.

Další zasedání předsednictva je plánováno na 5. 3. 2024 v online formě.

Zpátky nahoru