skip to Main Content

Dne 13. března 2024 se pod vedením editora, docenta Tomáše Vyhnánka, uskutečnilo zasedání redakční rady časopisu Czech Journal of Genetics and Plant Breeding. Jednání proběhlo v Praze v Domě zemědělské osvěty, který byl pro Československou akademii zemědělskou před sto lety postaven. Také časopis slaví letos 60 let svého vydávání. V rámci jednání byla diskutována současná situace časopisu a možnosti jeho dalšího rozvoje, vývoj hodnoty impakt faktoru, a publikační strategie pro další období. Závěrem jednání předseda redakční rady poděkoval členům redakční rady za spolupráci a podporu časopisu.

Více o časopise najdete na https://cjgpb.agriculturejournals.cz/

Zpátky nahoru