skip to Main Content

ČAZV si připomíná 98 let od svého založení

Československá akademie zemědělská (ČAZ) byla založena 28. prosince roku 1924. Letos si tak připomínáme 98 let od jejího založení. Cíle, které měla ČAZ při svém vzniku, převzaly všechny její následnické organizace včetně dnešní České akademie zemědělských věd (ČAZV). Základním posláním ČAZV je ovlivňovat vědeckou úroveň výzkumné činnosti a vzdělávání napříč všemi obory zemědělství, potravinářství a lesnictví, pečovat o její soustavný rozvoj a popularizovat získané vědecké poznatky.

O aktivitách ČAZV v časopise Zemědělská škola

V posledním vydání časopisu Zemědělská škola (č. 3, roč. 85) vyšel článek o průběhu projektu Dětská zemědělské akademie (DZA). Zábavně vzdělávací kroužek pro malé zemědělce a farmáře probíhá v Klatovech již druhým rokem ve spolupráci s ČAZV.

Zpráva z jednání redakční rady časopisu Horticultural Science

Dne 30. listopadu 2022 proběhlo jednání redakční rady časopisu Horticultural Science. Jednání proběhlo formou videokonference. Editor časopisu Ing. Blažek, CSc. a redaktorka časopisu Ing. Eva Karská seznámili zúčastněné se současnou situací časopisu, s hodnotícími ukazateli a redakčními procesy. 

Laboratoř Gregora Johanna Mendela v Brně se stala národní kulturní památkou

V letošním roce si celý vědecký svět připomíná 200. výročí narození Gregora Johanna Mendela. Vláda na svém zasedání 23. listopadu 2022 schválila návrh nařízení o prohlášení 8 kulturních památek za národní kulturní památky. Na návrh předsedy předsednictva ČAZV RNDr. Jana Nedělníka, PhD. a předsedy Odboru agrárních dějin ČAZV Ing. Zdeňka Nováka se mezi nimi objevil i Klášter augustiniánů s chrámem Nanebevzetí Panny Marie na Starém Brně.
Zpátky nahoru