skip to Main Content

Ve dnech 6. – 7. února probíhá na České zemědělské univerzitě v Praze mezinárodní konference o půdní fyzice s názvem „6th International Symposium of Soil Physics“. Konference se zaměřuje na nové metody studia fyzikálních vlastností půdy, hledání vztahů mezi půdními vlastnostmi a procesy a na využití vlastností a vztahů pro řešení praktických i vědeckých úkolů v oblasti životního prostředí. Pozornost bude věnována také použití různých matematických modelů pro interpretaci jevů probíhajících v půdě, jako je proudění vody, transport tepla a různých látek (živin, polutantů, koloidů) v půdě.

Časopis Soil and Water Research je na této konferenci prezentován formou propagačních materiálů, leták časopisu byl otištěn ve sborníku abstraktů z konference.

Naplánovaná událost Aktuality Archiv
Zpátky nahoru