skip to Main Content

Rostlinolékařství z pohledu budoucího vývoje zemědělství

Význam rostlinolékařství, jeho současný stav a hlavně budoucí vývoj i z pohledu nově připravované evropské legislativy byly předmětem diskuse na XXIV. Rostlinolékařských dnech konaných dne 2. a 3. 11. 2022 pravidelně v Pardubicích. ČAZV je již tradičním partnerem akce, jejíž hlavním organizátorem je Česká společnost rostlinolékařská.

O literární soutěži ČAZV v časopise Zemědělská škola

V novém čísle časopisu Zemědělská škola č. 2 (říjen 2022, roč. 85) vyšel článek o literární soutěži ČAZV pro žáky základních a středních škol na zemědělská témata. Aktuální 5. ročník literární soutěže ČAZV právě probíhá a žáci mohou své literární práce přihlašovat až do 31. 1. 2022.

O citovanosti časopisů ČAZV v týdeníku Zemědělec

V týdeníku Zemědělec 43/2022 vyšel článek o rostoucí citovanosti vědeckých časopisů ČAZV a vývoji hodnot impakt faktoru vybraných časopisů. ČAZV je největším vydavatelem impaktovaných časopisů se zemědělskou tématikou v České republice. Vydává celkem 11 vědeckých časopisů, deset z nich je zařazeno v Core Collection Web of Science a devět z nich má přidělen impakt faktor. Citovanost časopisů každoročně roste.

Publikováno tematické číslo časopisu Journal of Forest Science

Vědecký časopis Journal of Forest Science v říjnu vydal tematické číslo na téma „Lesnická ekonomika a politika“. V tomto čísle byl vydán Editorial Material, charakterizující činnost Ekonomické komise v rámci Odboru lesního hospodářství ČAZV, a dále čtyři články typu Original paper na téma lesnické ekonomiky a politiky.

Známe vítěze soutěže Věda pro zemi 2022

Letošní ročník soutěže Věda pro zemi o nejlepší bakalářské, diplomové a doktorské práce z oboru zemědělských věd zná své vítěze. Soutěž Věda pro zemi vyhlásilo Národní zemědělské muzeum v Praze ve spolupráci s ČAZV. Letos byla soutěž rozšířena o dvě aktuální témata: Tradiční rybolov a akvakultura a Běžné i netradiční obiloviny.

ČAZV se představila veřejnosti na Noci vědců

V pátek se dveře Národního zemědělského muzea v Praze otevřely všem malým i velkým nadšencům o vědu a výzkum. Konala se zde tradiční celorepubliková akce Noc vědců, letos s podtitulem „Všemi smysly“. ČAZV se této akce účastní pravidelně a prezentuje svou vědeckou publikační činnost a další aktivity.
Ing. Jiří Fiala, DrSc. (*1931, +2022)

ČAZV se loučí s váženým kolegou Ing. Jiřím Fialou, DrSc.

Pro všechny příznivce zemědělské techniky je smutnou zprávou, že nás 27. června 2022 opustil Ing. Jiří Fiala, DrSc., emeritní ředitel Výzkumného ústavu zemědělské techniky v Praze, čestný člen OZTEV ČAZV, dlouholetý předseda Redakční rady vědeckého časopisu Research in Agricultural Engineering.
Zpátky nahoru