skip to Main Content

Harmonogram voleb do výborů odborů ČAZV v roce 2021

Dovolujeme si informovat, že v roce 2021 skončí čtyřletý mandát současného předsednictva ČAZV a proběhnou volby do výborů odborů (s výjimkou Odboru vodního hospodářství) a následná volba předsedů odborů a předsedy a místopředsedy předsednictva ČAZV. Každý člen ČAZV může využít…

Zpráva z únorového jednání předsednictva ČAZV

S ohledem na trvající vládní opatření spojená s pandemií koronaviru se konalo dne 4. 2. 2021 jednání předsednictva ČAZV opět prostřednictvím videokonference. Hostem jednání předsednictva byl prezident Agrární komory ČR (AK ČR) Ing. Jan Doležal, Ing. Iva Blažková, Ph.D. z…

Prohlášení OLH ČAZV k pěstování douglasky tisolisté (popřípadě dalších introdukovaných dřevin) v České republice

Tisková zpráva je částečně reakcí na tiskovou zprávu Hnutí Duha z 26. ledna 2021, varující před plošnými výsadbami douglasky. Douglaska tisolistá představuje dřevinu, jejíž ekologický ekvivalent v evropských podmínkách v podstatě chybí. V současné době je její zastoupení v českých zemích na úrovni cca…

ČAZV se rozrůstá o nový odbor agrárních dějin

ČAZV je již od svého vzniku v roce 1924 odbornou institucí, která sdružuje osobnosti zemědělského výzkumu, vývoje a vzdělávání spolu s praktiky v oboru. ČAZV je poradním orgánem Ministerstva zemědělství a v současné době je její činnost rozdělena do 12 vědních oborů, jejichž…

Zpráva z lednového jednání předsednictva ČAZV

První zasedání předsednictva v novém roce se s ohledem na vládní opatření konalo dne 12. 1. 2021 opět prostřednictvím videokonference. Hostem jednání byla Ing. Iva Blažková, Ph.D., která zde spolu s Mgr. Janem Radošem reprezentovala MZe, a také náměstek generálního…

Akademie si připomíná 96 let svého působení

Česká akademie zemědělských věd (ČAZV) svou činností pokračuje v naplňování odkazu a poslání České akademie zemědělské (ČAZ), která byla založena 28. prosince 1924. ČAZ byla před 96 lety zřízena jako ústřední vědecká zemědělská instituce, jejímž hlavním smyslem a cílem bylo dle…

Zpráva z jednání redakční rady časopisu Veterinární Medicína

Dne 15. prosince 2020 se konalo online zasedání redakční rady časopisu Veterinární Medicína pod vedením editorky časopisu, prof. MVDr. Dagmar Zendulkové, CSc. Hlavním cílem setkání bylo projednat strategické záležitosti časopisu týkající se dosažení mezinárodních standardů a sdílet vizi a přístupy…

Zpráva z rozšířeného jednání Vydavatelské rady ČAZV

Dne 1. 12. 2020 se z důvodu trvajících vládních opatření konalo rozšířené jednání Vydavatelské rady ČAZV formou videokonference. Jednání se zúčastnila Ing. Pavlína Adam, Ph.D., která je členkou Vydavatelské rady ČAZV a reprezenovala MZe. Rozšířené jednání Vydavatelské rady se věnovalo…

Zpráva z prosincového jednání předsednictva ČAZV

Dne 1. 12. 2020 se z důvodu trvajících vládních opatření konalo jednání předsednictva ČAZV opět prostřednictvím videokonference. Hostem jednání byla Ing. Iva Blažková, Ph.D., která zde spolu s Mgr. Janem Radošem reprezentovala MZe. Předsednictvo se v průběhu jednání věnovalo primárně přípravě voleb…

O akcích ČAZV opět v časopise Zemědělská škola

V říjnovém čísle časopisu Zemědělská škola č. 2, roč. 83/říjen 2020 si můžete přečíst hned dva články týkající se aktivit ČAZV. První článek na téma "Gratulujeme výhercům literární soutěže ČAZV" představí výherce druhého ročníku literární soutěže pro žáky základních a…

Zpráva z jednání redakční rady časopisu Horticultural Science

Dne 19. listopadu 2020 se pod vedením předsedy redakční rady a editora časopisu Ing. Jana Blažka, CSc. uskutečnilo jednání redakční rady časopisu Horticultural Science, a to formou videokonference. Redaktorka časopisu přítomné seznámila s dosavadním vývojem časopisu a vývojem hodnoty impakt…

Zpátky nahoru