skip to Main Content

Dne 3. 11. 2020 se z důvodu trvajících vládních opatření konalo jednání předsednictva ČAZV opět prostřednictvím videokonference. Hostem jednání byla Ing. Iva Blažková, Ph.D. a Mgr. Jan Radoš, kteří zde reprezentovali MZe. Předsednictvo se mimo řádné agendy věnovalo především přípravě Koncepce výzkumu, vývoje a inovací Ministerstva zemědělství na období 2023+, kterou zaštiťuje a garantuje ČAZV. Dále předsednictvo projednalo nové přihlášky členů do odborů ČAZV a věnovalo se také vydavatelské činnosti a rozšíření redakčních rad časopisů vydávaných ČAZV. Na závěr jednání proběhla také diskuse nad procesem a harmonogramem voleb v roce 2021, kdy budou voleni členové výborů odborů, předsedové odborů a tím členové předsednictva a také předseda s místopředsedou ČAZV. Další jednání předsednictva se bude konat dne 1. 12. 2020.

Zpátky nahoru