skip to Main Content

V časopise Zemědělec 42/2020 si můžete přečíst hned tři články věnované uskutečněným akcím a novinkám na ČAZV.

V článku na téma „Květinův den v akademii v Praze“ se dozvíte více informací o průběhu XI. ročníku Mezioborového semináře mladých farmakologů a toxikologů, který se letos konal v Domě zemědělské osvěty v Praze.

Druhý článek na téma „Od přípravy rukopisu k jeho publikaci“ se věnuje uskutečněnému workshopu ČAZV, jehož cílem bylo informovat začínající i zkušené autory vědeckých článků o jednotlivých časopisech vydávaných ČAZV, o důležitých aspektech přípravy rukopisu před zasláním do redakce, o podmínkách a průběhu recenzního řízení, a také o používaném elektronickém redakčním systému. V neposlední řadě se také workshop zaměřil na bibliometrii v hodnocení výzkumu a na recentní nastavení Metodiky 2017+.

V posledním zde zveřejněném článku se dozvíte také o nových hodnotách Impakt faktoru časopisů vydávaných ČAZV.

Všechny články jsou dostupné k náhledu a stažení zde >>

Zpátky nahoru