skip to Main Content

V novém čísle časopisu Zemědělská škola č. 1, roč. 83/září 2020 si můžete přečíst dva články věnované ČAZV.

V článku na téma „Květinův den na České akademii zemědělských věd“ se dozvíte o průběhu konané akce Mezioborového semináře mladých farmakologů a toxikologů, který se letos konal při příležitosti významného životního jubilea, 90. narozenin prof. RNDr. Jaroslava Květiny, DrSc., který obdržel od předsedy organizačního výboru konference a zároveň předsedy Odboru veterinárního lékařství ČAZV doc. MVDr. Pavla Suchého, Ph.D. a ředitelky ČAZV Ing. Hany Urbancové, Ph.D. plaketu ČAZV s poděkováním za přínos v oblasti veterinární medicíny.

Druhý článek s názvem „Impakt faktory časopisů ČAZV“ Vám představí vývoj hodnot Impakt faktorů 11 vydávaných časopisů ČAZV v období od roku 1993 doposud. Dozvíte se zde i o změnách, které nastaly v roce 2019 na pozicích editorů našich časopisů. Poděkování patří všem editorům, koeditorům, členům redakčních rad časopisů a v neposlední řadě redaktorkám ČAZV za příkladnou práci.

Oba články jsou ke zhlédnutí zde >>

Zpátky nahoru