skip to Main Content

Ve čtvrtek dne 22. 10. 2020 se členové pracovní skupiny pro přenos znalostí v adaptaci na změnu klimatu a omezování dopadů sucha zúčastnili mezinárodního kulatého stolu, online jednání pořádaného Ústavem zemědělské ekonomiky a informací (ÚZEI). V rámci jednání byla diskutována témata jako je adaptace zemědělství a lesnictví na změnu klimatu či role budoucího AKIS v Evropě při této adaptaci. V rámci online jednání se následně konaly panelové diskuse na témata spojená s tématy  silných a slabých stránek přenosu znalostí či způsobech zefektivnění přenosu znalostí.

Vedení ČAZV děkuje všem členům pracovní skupiny z ČAZV za jejich účast a všem hostům ČAZV, kteří se jednání zúčastnili.

Kompletní harmonogram uskutečněného jednání naleznete zde >>

 

Zpátky nahoru