skip to Main Content

V Brně proběhl 22. ročník konference Aktuální poznatky v pěstování, šlechtění, ochraně rostlin a zpracování produktů

V Brněnském kongresovém centru hotelu Avanti proběhla 21. a 22. listopadu 2018 mezinárodní konference Aktuální poznatky v pěstování, šlechtění, ochraně rostlin a zpracování produktů, kterou spolupořádala Česká akademie zemědělských věd. Úvodním slovem akci zahájil RNDr. Jan Nedělník, Ph.D., ředitel hostitelských organizací Výzkumného…

ČAZV na výročním zasedání ukrajinské akademie agrárních věd

Společně s dalšími zahraničními hosty poblahopřál předseda předsednictva ČAZV RNDr. Jan Nedělník, Ph.D. ukrajinské akademii agrárních věd (National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine) ke 100. výročí jejího založení. Slavnostní zasedání se konalo v sídle ukrajinské akademie v Kyjevě 15. listopadu 2018. Jan…

ČAZV se zúčastnila konference v NZM

ČAZV jako spolupořadatel mezinárodní interdisciplinární vědecké konference „Agrární/zemědělská osvěta a vzdělávání v 18. až 21. století ve střední Evropě“ se zúčastnila ve dnech 8. a 9. 11. této události v Národním zemědělském muzeu. V rámci zahájení konference pronesla ředitelka ČAZV Ing. Hana…

Tisková zpráva z listopadového jednání předsednictva ČAZV

Dne 6. 11. 2018 se uskutečnilo jednání předsednictva ČAZV ve Výzkumném ústavu bramborářském v Havlíčkově Brodě. Zasedání bylo věnováno především změnám redakčních procesů vědeckých časopisů, spolupráci ČAZV s dalšími institucemi a účasti akademie na blížících se vědeckých konferencích. Předsednictvo se dále…

ČAZV přijala zástupce provinční rady z Korejské republiky

Dne 25. 10. 2018 přijala ČAZV delegaci šesti zástupců provinční rady oblasti Chungcheongnam-do v Korejské republice vedenou ředitelem rady. Za akademii se diskuse zúčastnila ředitelka ČAZV, Ing. Hana Urbancová, Ph.D. a vedoucí oddělení sekretariátu, Ing. Adéla Fajčíková.  V rámci diskuse…

ČAZV přechází na double-blind recenzi

Česká akademie zemědělských věd, největší vydavatel vědeckých zemědělských časopisů, přechází na double-blind recenzi. Vydavatelská rada ČAZV oznamuje, že přechází na double-blind u všech vydávaných časopisů. Jméno ani jiné osobní údaje autorů nebudou v recenzním procesu předávány lektorům. Vkládání anonymizované verze…

Rozšířené zasedání Vydavatelské rady ČAZV

Dne 9.10. 2018 v Modrém salonku Domu zemědělské osvěty v Praze proběhlo rozšířené zasedání Vydavatelské rady ČAZV. Zasedání se zúčastnili kromě členů Vydavatelské rady ČAZV také předsedové redakčních rad vědeckých časopisů ČAZV a výkonné redaktorky časopisů.

Zpráva z rozšířeného zasedání předsednictva ČAZV

Dne 2. 10. 2018 se uskutečnilo ve velkém sále  Domu zemědělské osvěty v Praze rozšířené zasedání předsednictva České akademie zemědělských věd v gesci Odboru ekonomiky, řízení, sociologie a informatiky (OEŘSI). Zasedání bylo věnováno „Úloze České akademie zemědělských věd v přípravě Společné zemědělské politiky…

Jednání předsednictva dne 2. 10. za účasti pana ministra

Ministr zemědělství pan Miroslav Toman byl váženým hostem jednání předsednictva ČAZV dne 2. října 2018.  Začátek diskuse směřoval k zaslaným podkladům předsednictva ČAZV panu ministrovi na základě jeho požadavků vzešlých z předchozího jednání s vedením akademie

ČAZV v srpnovém čísle časopisu Zemědělec

V srpnovém čísle časopisu Zemědělec 36/2018 se dočtete o dvou akcích s účastí ČAZV. V prvním příspěvku s názvem "Tradiční ceny ministra zemědělství" se dozvíte o oceněných v rámci Ceny ministra zemědělství pro mladé vědecké pracovníky pro rok 2018 a…

Informace o změnách redakčních procesů v ČAZV

ČAZV jako správce osobních údajů, které jsou evidovány v souvislosti s redakčními procesy, má za povinnost odpovídajícím způsobem s osobními údaji nakládat dle GDPR. ČAZV přihlíží k povaze, rozsahu, kontextu a účelům zpracování osobních údajů v redakčních procesech i k…

Kdo působí v ČAZV – Ing. Hana Urbancová, Ph.D.

Ing. Hana Urbancová, Ph.D. (*1984) Ředitelka České akademie zemědělských věd Dlouhodobě působí v akademické sféře a v praxi. Ve své vědecké a výzkumné specializaci se primárně zaměřuje na management lidských zdrojů, diverzity management, znalostní management, management kontinuity znalostí, age management a…

Zpátky nahoru