skip to Main Content

Zástupci Odboru ekonomiky, řízení, sociologie a informatiky (OEŘSI) ČAZV prezentovali dne 12. 5. další téma z cyklu přednášek pro Dětskou zemědělskou akademii (DZA). Obsahem čtvrteční přednášky bylo téma „Lesy promlouvají“. V průběhu 1,5h trvající interaktivní výuky byli všichni zúčastnění žáci základních škol informováni o Desateru lesa, zařazovali, co se v lese smí a nesmí a rovněž probíhala diskuse, jak se mají v lese zachovat při různých situacích. Mladí studenti dále vyplňovali pracovní listy, přiřazovali dřeviny k obrázkům a o druzích dřevin si povídali. Díky krásnému slunečnému počasí probíhala celá přednáška venku v parku a děti si tak mohli vyzkoušet poznávání stromů v přírodě. Důležitou a zajímavou součástí přednášky byla společná diskuse o funkci lesa – tedy o tom, co les lidem přináší včetně ekonomických, ekologických, společenských a dalších souvislostí.

Přednáška 12. 5. 2022 byla poslední přednáškou v tomto školním roce, kterou zajišťovali jednotliví zástupci z několika odborů ČAZV (ORV, OEŘSI). Ředitelka ČAZV Hana Urbancová děkuje Ing. Pavle Vrabcové, Ph.D. z OEŘSI, která poslední přednášku odborně zajistila. Rovněž děkuje všem prezentujícím z řad členské základny ČAZV za zapojení do této osvětové činnosti, kterou odborně garantoval prof. Ing. Lukáš Čechura, Ph.D., předseda OEŘSI ČAZV.

DZA je unikátním projektem vzdělávací a osvětové aktivity o krásách našeho zemědělství mezi žáky základních škol. ČAZV bude i v roce 2022/2023 spolupracovat s obecně prospěšnou společností Úhlava, která je organizátorem celého projektu a společně připravovat další ročník.

Fotografie z vybraných přednášek DZA najdete na webu ČAZV nebo na Facebookové stránce DZA Klatovy.

 

 

 

Zpátky nahoru