skip to Main Content

Dne 3. 5. 2022 se konalo plenární zasedání členů ČAZV v aule České zemědělské univerzity v Praze. Již pravidelně jsou v rámci plenárních zasedání členů ČAZV předána také ocenění ČAZV významným osobnostem za mimořádný přínos k rozvoji vědy a výzkumu v agrárním sektoru.

Ocenění ČAZV udělená v roce 2022

Děkovný dopis předsednictva ČAZV za přínos k rozvoji zemědělského výzkumu a České akademie zemědělských věd a za dosažené výsledky využitelné v agrárním sektoru získali doc. Ing. František Doušek, CSc. (OLH), prof. Dr. Ing. Oto Hanuš (OŽV), doc. Ing. Ivana Knížková, CSc. (OŽV), Ing. Antonín Krása, CSc. (OŽV), Ing. Radko Loučka, CSc. (OŽV), prof. Ing. Luděk Šišák (OLH), Ing. Jiří Vaníček, CSc. (OŽV), prof. Ing. Ladislav Zeman, CSc., Dr.h.c. (OŽV). Předsednictvo ČAZV dále udělilo děkovný dopis in memoriam prof. MVDr. Zdeňku Pospíšilovi, DrSc. za celoživotní přínos k rozvoji vědy a výzkumu a za dosažené výsledky využitelné v agrárním sektoru. Poslední děkovný dopis předsednictva ČAZV byl v tomto roce udělen prof. Nikolai I. Lebovkovi DrSc. za přínos k rozvoji vědeckého časopisu Research in Agricultural Engineering ČAZV, ve kterém prof. Lebovka působí jako koeditor.

Čestné uznání za přínos k rozvoji České akademie zemědělských věd a za dosažené výsledky využitelné v agrárním sektoru obdržel Ing. Pavel Talich (ORV).

V roce 2022 byly uděleny dvě bronzové medaile ČAZV za mimořádný přínos k rozvoji vědy a výzkumu v agrárním sektoru, a to MVDr. Jiřímu Drápalovi, Ph.D. (OVL) a doc. RNDr. Lubici Pospíšilové, CSc. (OP). Nejvyšší ocenění ČAZV, zlatou medaili, získala prof. Ing. Kateřina Demnerová, CSc. (OPTT) za mimořádný přínos k rozvoji vědy a výzkumu v agrárním sektoru a za významný přínos pro časopis Czech Journal of Food Sciences ČAZV, ve kterém již čtvrtým rokem zastává post hlavní editorky. 

Podrobnou zprávu z průběhu celého plenárního zasedání členů ČAZV v roce 2022 si můžete přečíst zde >>

Zpátky nahoru