skip to Main Content

Časopis Czech Journal of Food Sciences (CJFS) byl prezentován na 50. Symposiu o nových směrech výroby a hodnocení potravin „CzechFoodChem 2022”, které se konalo ve dnech 23. – 25. 5. 2022 ve Skalském Dvoře u Bystřice pod Pernštýnem. Tradiční setkání pracovníků širokého spektra potravinářských, zemědělských a navazujících oborů z vědecko-výzkumných, kontrolních a vzdělávacích institucí organizovala Odborná skupina pro potravinářskou a agrikulturní chemii ČSCH a Ústav analýzy potravin a výživy VŠCHT v Praze, ve spolupráci s Výzkumným ústavem potravinářským Praha a Českou zemědělskou univerzitou v Praze. Časopis osobně představil člen redakční rady CJFS doc. Karel Cejpek, byl také vystaven tištěný poster o CJFS a opakovaně (ve smyčce) se zobrazoval poster elektronický. Účastníci symposia měli k dispozici k nahlédnutí či rozebrání výtisky časopisu CJFS a tištěné propagační materiály ČAZV, která se v letošním roce stala partnerem symposia.  

 

 

 

Zpátky nahoru