skip to Main Content

Dne 31. května 2022 se konalo zasedání redakčních rad časopisů Research in Agriculture Engineering a Soil and Water Research.

První jednání redakční rady časopisu Research in Agriculture Engineering (RAE) v roce 2022 proběhlo formou videokonference s mezinárodní účastí. Editor časopisu, prof. Ing. František Kumhála, Ph.D., se věnoval zejména přípravě tematického čísla časopisu RAE a vyzvedl zejména spolupráci s prof. Lebovkou a prof. Blahovcem při jeho přípravě. Redaktorka časopisu Ing. Petra Hovorková, Ph.D. seznámila členy redakční rady se stavem redakčního řízení článků a příznivým vývojem hodnoty SJR (RAE je nově v Q2 kvartilu). Byly zmíněny možnosti zlepšení hodnocení časopisu pro další období. Editor poděkoval členům redakční rady za spolupráci a podporu časopisu.

Jednání redakční rady časopisu Soil and Water Research se pod vedením editora, prof. Ing. Josef Kozák, DrSc., Dr.h.c., uskutečnilo na půdě České zemědělské univerzity v Praze. V rámci jednání byla diskutována současná situace časopisu, jeho tematické zaměření a vývoj hodnoty impakt faktoru. Dalším důležitým tématem diskuse byly také možnosti podpory časopisu ze strany zahraničních členů redakční rady a další strategie rozvoje časopisu související se zvýšením jeho citovanosti, především v databázi Web of Science.

 

 

Zpátky nahoru