skip to Main Content

V aule České zemědělské univerzity v Praze se uskutečnilo dne 3. 5. 2022 plenární zasedání členů ČAZV za účasti zástupců vládních představitelů, výzkumných organizací, univerzit a významných partnerských institucí. Na úvod plenárního zasedání zazněla česká hymna a také znělka Akademie, která vznikla v době působení Československé akademie zemědělských věd (ČSAZV) v letech 1953-1962 a poprvé zazněla při příležitosti oslav 95. výročí založení Akademie. Následně účastníci uctili památku významných členů ČAZV, kteří nás v uplynulém období opustili.

Programem plenárního zasedání prováděl účastníky místopředseda předsednictva ČAZV, prof. Ing. Vilém Podrázský, CSc. Následně ve svém vystoupení předseda předsednictva ČAZV, RNDr. Jan Nedělník, Ph.D., shrnul odbornou činnost akademie v uplynulém období, informoval o činnosti předsednictva a shrnul významné výsledky jednotlivých odborů ČAZV. V souvislosti s uskutečněnými volbami do výborů odborů ČAZV představil jejich složení a informoval také o vydavatelské činnosti ČAZV. V rámci svého vystoupení se vyjádřil také k situaci na Ukrajině a představil prohlášení předsednictva ČAZV odsuzující ruskou agresi (prezentace je k náhledu zde >>). Následně vystoupila ředitelka ČAZV, Ing. Hana Urbancová, Ph.D., která shrnula hlavní marketingové úspěchy akcí ČAZV a vývoj v oblasti rozpočtové, ekonomické a personální.

Významnými hosty plenárního zasedání byli místopředseda Zemědělského výboru PSP ČR Tomáš Dubský, náměstek pro řízení sekce ekologického zemědělství, komodit, výzkumu a vzdělávání MZe Ing. Petr Jílek, náměstek člena vlády I. Ing. Radek Lanč, ředitel odboru finančních a dobrovolných nástrojů MŽP Ing. Tomáš Kažmierski, předseda Slovenskej akadémie podohospodárskych vied prof. mpx. h.c. prof. Ing. Vladimír Gozora, Ph.D., MBA, Dr.h.c. a také ředitel Agrární komory ČR Ing. Václav Suchan, MBA, CSc., kteří vystoupili a prezentovali zásadní otázky a výzvy v oblasti zemědělství a zemědělského výzkumu.

Následně byla předána ocenění členům ČAZV, významným osobnostem zemědělské vědy, výzkumu a vzdělávání. Celkem bylo uděleno 10 děkovných dopisů předsednictva ČAZV, 1 čestné uznání, 2 bronzové a 1 zlatá medaile. Plenární zasedání členů ČAZV bylo zakončeno odbornou přednáškou a diskusí všech účastníků. Přednáška na téma „Význam G. J. Mendela“, kterou přednesl Ing. Zdeněk Novák, byla posluchači velmi ceněna. Hlavním předmětem diskuse účastníků byla potom kritika současné metodiky hodnocení výsledků výzkumu, nezohledňující dostatečně aplikovaný výzkum.

Zpátky nahoru