skip to Main Content

Dne 2. 6. 2022 se uskutečnilo zasedání předsednictva ČAZV v Modrém salonku Domu zemědělské osvěty v Praze. Hlavním bodem jednání bylo v souladu s harmonogramem Cen ministra zemědělství pro mladé vědkyně a vědce hodnocení ústních prezentací vybraných návrhů. Pro ústní prezentaci bylo vybráno hodnoticí komisí, která se skládá právě z členů předsednictva ČAZV, celkem sedm návrhů. Předsednictvo zhodnotilo úroveň všech vyslechnutých prezentací jako velmi vysokou. Návrh na udělení ocenění bude předán na Ministerstvo zemědělství, které následně výsledky vyhlásí. Předání ocenění ministrem zemědělství proběhne na Zemi živitelce v Českých Budějovicích. V další části jednání se předsednictvo ČAZV věnovalo především přijímání nových čenů ČAZV, vydavatelské činnosti a přípravě Programu Země II.

Další zasedání předsednictva ČAZV je plánováno na 24. 8. 2022 při příležitosti návštěvy agrosalonu Země živitelka v Českých Budějovicích.

Po zasedání předsednictva následovalo pracovní setkání předsednictva ČAZV a zástupců Ministerstva zemědělství s řediteli výzkumných organizací v resortu zemědělství, které se konalo ve Velkém sále Domu zemědělské osvěty. Úvodní slovo pronesl předseda předsednictva ČAZV, RNDr. Jan Nedělník, Ph.D., a náměstek pro rízení Sekce ekologického zemědělství, komodit, výzkumu a vzdělávání Ministerstva zemědělství, Ing. Petr Jílek, kteří přivítali všechny účastníky jednání. Účelem setkání bylo navázat na setkání z listopadu 2021 a pokračovat v diskusi nad tématy, která jsou společná všem výzkumným organizacím v resortu zemědělství, jako je implementace Metodiky 17+ na resortní úrovni, příprava DKRVO od roku 2023, příprava programu Země II, ale také názory na RIS3 strategii, Horizon Europe a společné zapojení a postup v PR zemědělského výzkumu. Účastníci setkání se shodli na důležitosti těchto společných setkání a vyjádřili chuť nad uspořádáním dalšího jednání do konce roku 2022.

Zpátky nahoru